Διαφήμιση
Διαφήμιση
ΑΝΟΙΞΕ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ
Πέμπτη, 16 Φεβρουάριος 2012 13:13

organicΗ Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι από την 1η Ιουνίου 2012, βιολογικά προϊόντα πιστοποιημένα στην Ευρώπη ή στις Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να πωλούνται εκατέρωθεν ως βιολογικά.

Αυτή η εταιρική σχέση μεταξύ των δύο μεγαλύτερων στον κόσμο παραγωγών βιολογικών προϊόντων θα αποτελέσει ισχυρό θεμέλιο για την προώθηση της βιολογικής γεωργίας, προς όφελος του αναπτυσσόμενου κλάδου της βιολογικής γεωργίας, καθώς και της απασχόλησης και των επιχειρήσεων σε παγκόσμια κλίμακα.

«Η συμφωνία αυτή έχει διπλή προστιθέμενη αξία. Από τη μία πλευρά, οι βιοκαλλιεργητές και οι παραγωγοί τροφίμων θα ωφεληθούν από την ευκολότερη πρόσβαση, με λιγότερη γραφειοκρατία και λιγότερο κόστος, στις αγορές των ΗΠΑ και της ΕΕ, που θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα του κλάδου αυτού.

Από την άλλη πλευρά, η συμφωνία αυτή βελτιώνει τη διαφάνεια σχετικά με τα πρότυπα βιολογικής παραγωγής και ενισχύει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και την αναγνώριση των βιολογικών τροφίμων και προϊόντων μας», δήλωσε ο αρμόδιος για
θέματα γεωργίας και αγροτικής ανάπτυξης Επίτροπος Dacian Cioloş.

Έως τώρα, οι καλλιεργητές και οι επιχειρήσεις που επιθυμούσαν να εμπορεύονται τα προϊόντα και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού χρειάζονταν ξεχωριστές
πιστοποιήσεις με βάση δύο πρότυπα, γεγονός που σήμαινε διπλά τέλη, επιθεωρήσεις και γραφειοκρατία.

Με την εταιρική σχέση εξαλείφονται σημαντικά εμπόδια, ιδίως για τους μικρούς και μεσαίου μεγέθους παραγωγούς βιολογικών προϊόντων. Επιτρέπονται πλέον η εμπορία όλων των προϊόντων που πληρούν τους όρους της εταιρικής σχέσης και η επισήμανση τους ως πιστοποιημένων βιολογικών προϊόντων, κρέατος, δημητριακών ή κρασιού.

Προτού οι δύο πλευρές καταλήξουν στη σημερινή ιστορική ανακοίνωση διεξήγαγαν
ενδελεχείς επιτόπιους ελέγχους για να διασφαλίσουν ότι είναι συμβατές οι ρυθμίσεις που προβλέπουν τα προγράμματά τους, τα μέτρα ελέγχου της ποιότητας, οι απαιτήσεις πιστοποίησης και οι πρακτικές στην επισήμανση.

Μολονότι υπάρχουν ελάχιστες διαφορές μεταξύ των προτύπων των ΗΠΑ και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τα βιολογικά προϊόντα, καθένα από τα δύο μέρη έκρινε ότι τα προγράμματά τους ήταν ισοδύναμα, εκτός από την απαγόρευση της χρήσης αντιβιοτικών. Σύμφωνα με τους κανονισμούς του Υπουργείου Γεωργίας (USDA) των ΗΠΑ για τις βιολογικές καλλιέργειες, απαγορεύεται η χρήση αντιβιοτικών, εκτός εάν πρόκειται για αντιμετώπιση των χωροκατακτητικών βακτηριακών λοιμώξεων (βακτηριακή φλόγωση) σε βιολογικές καλλιέργειες μηλιάς και αχλαδιάς.

Οι κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις βιολογικές
καλλιέργειες επιτρέπουν τα αντιβιοτικά μόνο για την αγωγή μολυσμένων ζώων. Για όλα τα προϊόντα των οποίων το εμπόριο καλύπτει η εν λόγω εταιρική σχέση, οι οργανισμοί πιστοποίησης οφείλουν να επιβεβαιώνουν ότι δεν χρησιμοποιούνται αντιβιοτικά για κανένα λόγο.

Επιπλέον, όλα τα προϊόντα των οποίων το εμπόριο καλύπτει η εν λόγω εταιρική
σχέση πρέπει να αποστέλλονται με πιστοποιητικό εξαγωγής βιολογικών προϊόντων. Με το έγγραφο αυτό θα δηλώνεται ο τόπος παραγωγής, θα
ταυτοποιείται ο οργανισμός πιστοποίησης του βιολογικού προϊόντος, θα βεβαιώνεται ότι δεν χρησιμοποιήθηκαν απαγορευμένες ουσίες και μέθοδοι, θα πιστοποιείται η τήρηση των όρων της εταιρικής σχέσης και θα καθίσταται δυνατή η ιχνηλάτηση των διακινούμενων προϊόντων.

Τα δύο μέρη δεσμεύονται να εξασφαλίσουν ότι όλα τα διακινούμενα βιολογικά
προϊόντα πληρούν τους όρους της εταιρικής σχέσης και διατηρούν τη βιολογική τους ακεραιότητα από το αγρόκτημα έως την αγορά. Η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το Εθνικό Πρόγραμμα Βιολογικής Παραγωγής του Υπουργείου Γεωργίας των ΗΠΑ (USDA) ― το οποίο επιβλέπει όλα τα βιολογικά προϊόντα στις ΗΠΑ ― θα αναλάβουν καίριο εποπτικό ρόλο.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσουν τις τακτικές
συζητήσεις τους και θα επανεξετάζουν τα προγράμματα της άλλης πλευράς σε τακτά χρονικά διαστήματα, για να ελέγχουν κατά πόσον τηρούνται οι όροι της εταιρικής σχέσης.

Επιπλέον, η ΕΕ και οι ΗΠΑ θα αρχίσουν τη διαμόρφωση σειράς
πρωτοβουλιών συνεργασίας για την προώθηση της βιολογικής παραγωγής και την αντιμετώπιση σημαντικών θεμάτων, όπως η καλή μεταχείριση των ζώων και άλλα.

Τα δύο προγράμματα θα ανταλλάσσουν συνεχώς τεχνικές πληροφορίες και
βέλτιστες πρακτικές, με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση της ακεραιότητας των βιολογικών συστημάτων φυτικής και ζωικής παραγωγής. Επί του παρόντος η συμφωνία καλύπτει μόνο τα εξαγόμενα προϊόντα που είναι πιστοποιημένα στις Ηνωμένες Πολιτείες ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση.


Επιστροφή στα βιολογικά νέα 
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση

organiclife.gr | 2019 | βιολογικά προϊόντα | Sitemap | Don`t panic, live... Organic !!! 
Organic Life. Οδηγός αγοράς βιολογικών προϊόντων και εναλλακτικών θεραπειών
 
Η ιστοσελίδα, χρησιμοποιεί cookies, με σκοπό την ομαλή λειτουργία της. 
............................................................................................................................................
Σημ.: Ολα τα άρθρα υγείας και λοιπές αναρτήσεις που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα, έχουν καθαρά και μόνον ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δε μπορούν να αντικαταστήσουν τη συμβουλή του ιατρού σας.