Διαφήμιση
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΛΑΚΩΝΙΑ
Τρίτη, 16 Οκτώβριος 2012 11:41

epidotiseis

Η Βουλευτής Λακωνίας, Φεβρωνία Πατριανάκου, κατέθεσε την Ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία ζητά την αποκατάσταση των προβλημάτων που έχουν προκύψει κατά την ηλεκτρονική αξιολόγηση των αιτήσεων που αφορούν τη Δράση για τη Βιολογική Γεωργία του Μέτρου 2.1.4, ώστε να μην δημιουργηθούν βιοκαλλιεργητές δύο ταχυτήτων.

Μάλιστα καταγγέλει ότι ο λόγος που απορρίπτονται οι περισσότερες από τις αιτήσεις έχει να κάνει με την ασυμβατότητα του ηλεκτρονικού συστήματος αξιολόγησής τους με την σχετική ΚΥΑ και Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και ζητά την άμεση λήψη διορθωτικών μέτρων από το Υπουργείο.

Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης στη Βουλή:
Με την από 10 Οκτωβρίου 2012 κοινή επιστολή τους, η Ένωση Βιοκαλλιεργητών Λακωνίας και ο Σύλλογος Γεωπόνων Λακωνίας αναφέρονται στους λόγους της πιθανής απόρριψης του 90% των αιτήσεων που αφορούν τη Δράση για τη Βιολογική Γεωργία του Μέτρου 2.1.4 των γεωργοπεριβαλλοντικών ενισχύσεων. Απόρριψη που πιθανολογείται μετά την ενημερωτική συνάντησή τους με την αρμόδια υπηρεσία, ΔΑΟΚ Λακωνίας.

Οι λόγοι για τους οποίους φέρονται να απορρίπτονται οι περισσότερες από αυτές τις αιτήσεις οφείλονται σε ασυμβατότητα του ηλεκτρονικού προγράμματος αξιολόγησής τους με την σχετική ΚΥΑ και Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Συγκεκριμένα :
Το παραπάνω πρόγραμμα αξιολόγησης υπολογίζει τον αριθμό των δηλωθέντων δέντρων ανά ελαιοκομικό εκτάριο, απορρίπτοντας εκείνα τα αγροτεμάχια, που δεν διαθέτουν ένα ελάχιστο αριθμό δέντρων. Οι σχετικές όμως διατάξεις προβλέπουν μόνο ελάχιστο μέγεθος αγροτεμαχίων και όχι ελάχιστο αριθμό δέντρων.

Ενώ υπάρχει πρόβλεψη στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με την οποία η σύμβαση με εγκεκριμένο Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων μπορεί να υποβληθεί και μετά την κατάθεση της αίτησης ενίσχυσης, το ηλεκτρονικό πρόγραμμα αξιολόγησης απορρίπτει τις αιτήσεις για τις οποίες δεν έχει προσκομιστεί η σύμβαση αυτή.

Πολλοί από τους αιτούντες παρότι έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.) και πληρούν συνεπώς τον εν λόγω κριτήριο, εμφανίζονται όμως ως μη εγγεγραμμένοι, με αποτέλεσμα και πάλι την απόρριψη των αιτήσεών τους.

Πολλά αγροτεμάχια απορρίπτονται, επειδή δεν συμφωνεί η έκτασή τους, που αναγράφεται στους τίτλους κτήσης ή κατοχής τους (συμβόλαια, δηλώσεις Ε9, μισθωτήρια) με αυτήν που αναγράφεται στην Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης (Α.Ε.Ε.). Είναι γεγονός, όμως, ότι οι παλιότεροι τίτλοι κτήσης των αγροτεμαχίων, που είναι και οι περισσότεροι, δεν αναγράφουν την ακριβή έκτασή τους και μάλιστα περιλαμβάνουν συνηθέστατα τον όρο «περίπου». Οι ασυμφωνίες όμως στην έκταση των αγροτεμαχίων είναι ούτως ή άλλως συνηθέστατες, δεδομένης της έλλειψης κτηματογράφησης αλλά και τοπογραφικών διαγραμμάτων.

Στο ηλεκτρονικό πρόγραμμα αξιολόγησης εμφανίζεται μια στήλη με την ένδειξη «Ευρεθείσα έκταση», η οποία στην πλειοψηφία των περιπτώσεων διαφέρει από αυτήν που αναγράφεται στις υπόλοιπες -σχετικές με την έκταση- στήλες και οδηγεί στην απόρριψη των εν λόγω αγροτεμαχίων.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός :
Σε ποιες άμεσες παρεμβάσεις προτίθεται να προβεί, προκειμένου να αποκατασταθούν τα προβλήματα που έχουν προκύψει κατά την ηλεκτρονική αξιολόγηση των αιτήσεων που αφορούν τη Δράση για τη Βιολογική Γεωργία του Μέτρου 2.1.4;

Σε ποιες ενέργειες, προτίθεται να προβεί προκειμένου να μην δημιουργηθούν αδικίες από τη δημιουργία βιοκαλλιεργητών δύο ταχυτήτων μετά την ανακοίνωση αξιολογήσεων με καταφανείς αδικίες;

Πηγή: agronews.gr


Επιστροφή στα βιολογικά νέα

 

 
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση

organiclife.gr | 2019 | βιολογικά προϊόντα | Sitemap | Don`t panic, live... Organic !!! 
Organic Life. Οδηγός αγοράς βιολογικών προϊόντων και εναλλακτικών θεραπειών
 
Η ιστοσελίδα, χρησιμοποιεί cookies, με σκοπό την ομαλή λειτουργία της. 
............................................................................................................................................
Σημ.: Ολα τα άρθρα υγείας και λοιπές αναρτήσεις που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα, έχουν καθαρά και μόνον ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δε μπορούν να αντικαταστήσουν τη συμβουλή του ιατρού σας.