Διαφήμιση
Διαφήμιση
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ
Τρίτη, 13 Απρίλιος 2010 21:00

organic_logoΟ "Λογότυπος Βιολογικής Παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης" θα χρησιμοποιείται υποχρεωτικά στην επισήμανση όλων των βιολογικών προϊόντων από την 1η Ιουλίου 2010. Θα συνοδεύεται δε και από άλλες υποχρεωτικές ενδείξεις οι οποίες θα παραπέμπουν στη Βιολογική Γεωργία και στο Σύστημα Ελέγχου στην ΕΕ όπως:
•Ενδειξη της μορφής "Γεωργία ΕΕ" ή "Γεωργία εκτός ΕΕ" ή την ένδειξη της Χώρας παραγωγής, η οποία θα συνοδεύει πάντα το "Λογότυπο Βιολογικής Παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης"
•Κωδικός αριθμός, ο οποίος προσδιορίζεται από το Κράτος - Μέλος όπου πραγματοποιήθηκε ο τελευταίος έλεγχος και θα έχει τη μορφή: AB-CDE-999 π.χ. για τη Φιλική Πιστοποίησης "EL-BIO-011" (Οι κωδικοί θα αποδοθούν από τα Κράτη Μέλη προς τους εγκεκριμένους Φορείς Ελέγχου και Πιστοποίησης).

Άλλες τεχνικές πληροφορίες:
•Το χρώμα αναφοράς Pantone του "Λογοτύπου Βιολογικής Παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης" είναι πράσινο Pantone αριθ. 376 και πράσινο [50 % κυανούν + 100 % κίτρινο] όταν χρησιμοποιείται τετραχρωμία
•Ο λογότυπος βιολογικής παραγωγής της ΕΕ δύναται να χρησιμοποιείται σε μαυρόασπρο μόνον όταν δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιείται έγχρωμος.
•Ο λογότυπος βιολογικής παραγωγής της ΕΕ πρέπει να έχει ύψος 9 mm τουλάχιστον και πλάτος 13,5 mm τουλάχιστον· η αναλογία ύψους/πλάτους είναι πάντα 1:1,5. Κατ’ εξαίρεση το ελάχιστο ύψος μπορεί να μειωθεί σε 6 mm για τις πολύ μικρές συσκευασίες.

Μεταβατικές διατάξεις:
•Επιτρέπεται να συνεχιστεί η διάθεση στην αγορά αποθεμάτων προϊόντων που έχουν παραχθεί, συσκευαστεί και σημανθεί πριν από την 1η Ιουλίου 2010, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 ή τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007, με ενδείξεις που αναφέρονται στη μέθοδο βιολογικής παραγωγής μέχρι την εξάντληση των αποθεμάτων
•Επιτρέπεται να συνεχιστεί η χρησιμοποίηση υλικών συσκευασίας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 ή τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007, για προϊόντα τα οποία διατίθενται στη αγορά και φέρουν όρους που αναφέρονται στη βιολογική παραγωγή μέχρι την 1η Ιουλίου 2012.


Επιστροφή στην ενότητα βιολογικά νέα...

 
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση

organiclife.gr | 2019 | βιολογικά προϊόντα | Sitemap | Don`t panic, live... Organic !!! 
Organic Life. Οδηγός αγοράς βιολογικών προϊόντων και εναλλακτικών θεραπειών
 
Η ιστοσελίδα, χρησιμοποιεί cookies, με σκοπό την ομαλή λειτουργία της. 
............................................................................................................................................
Σημ.: Ολα τα άρθρα υγείας και λοιπές αναρτήσεις που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα, έχουν καθαρά και μόνον ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δε μπορούν να αντικαταστήσουν τη συμβουλή του ιατρού σας.