Διαφήμιση
Διαφήμιση
ΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ Ο Δ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
Δευτέρα, 12 Ιούλιος 2010 17:54

organicΟ Δήμαρχος - Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «Βρεφονηπιακός – Παιδικός Σταθμός» του Δήμου Ηλιούπολης προκηρύσσει πρόχειρους μειοδοτικούς διαγωνισμούς με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια βιολογικά πιστοποιημένων τροφίμων.

Η διενέργεια των διαγωνισμών θα γίνει στις 20/7/2010 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00πμ έως 10.30πμ από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης προσφορών, στο Γραφείο του Νομικού Προσώπου (Κουντουριώτη 10-12) και σύμφωνα με τις διατάξεις της 11389/1993 Υπουργικής Απόφασης (ΕΚΠΟΤΑ), του Ν.2286/95 και του Ν.3463/06.

Οι προϋπολογισμοί των προμηθειών θα βαρύνουν τους αντίστοιχους Κ.Α. των προϋπολογισμών οικ. ετών 2010-2011 ως εξής:

Κ.Α.

Περιγραφή

Προϋπολογισμός

15.6481.0001

Είδη παντοπωλείου

44.870,00€

15.6481.0002

Είδη οπωροπωλείου

44.887,00€

15.6481.0003

Γαλακτοκομικά προϊόντα

44.865,00€

15.6481.0004

Κατεψυγμένα Λαχανικά

 4.750,00€

15.6481.0005

Είδη αρτοποιείου

24.000,00€

Οι ποσότητες του κάθε είδους θα παραδίδονται τμηματικά στα παραρτήματα και ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες των παραρτημάτων που Νομικού Προσώπου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέτουν γραπτή σφραγισμένη προσφορά στο Γραφείο του Νομικού Προσώπου (Κουντουριώτη 10-12) μέχρι και την προηγούμενη των διαγωνισμών  ημέρα δηλαδή μέχρι 19/7/2010 και ώρες από 8.00π.μ. έως 14.00μ.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα αναγνωρισμένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την παραγωγή, εμπορία, τυποποίηση - συσκευασία και διάθεση των προς προμήθεια ειδών, γεγονός που αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποιητικού εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο.

Η κατακύρωση των προμηθειών θα γίνει στους προμηθευτές που θα προσφέρουν τη χαμηλότερη τιμή εφόσον κριθεί ότι η προσφορά τους πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές.

Τα έξοδα δημοσίευσης περίληψης των διακηρύξεων θα βαρύνουν τους αναδόχους.

Για τις Τεχνικές Μελέτες και τους όρους των διακηρύξεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο του Νομικού Προσώπου από ώρα 08.00πμ έως 13.00μμ, στην αρμόδια υπάλληλο κ. Αν. Σμαράγδη στα τηλέφωνα 2109958084 και 2109958089.

 
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση

organiclife.gr | 2019 | βιολογικά προϊόντα | Sitemap | Don`t panic, live... Organic !!! 
Organic Life. Οδηγός αγοράς βιολογικών προϊόντων και εναλλακτικών θεραπειών
 
Η ιστοσελίδα, χρησιμοποιεί cookies, με σκοπό την ομαλή λειτουργία της. 
............................................................................................................................................
Σημ.: Ολα τα άρθρα υγείας και λοιπές αναρτήσεις που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα, έχουν καθαρά και μόνον ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δε μπορούν να αντικαταστήσουν τη συμβουλή του ιατρού σας.