Διαφήμιση
Διαφήμιση
ΜΕΧΡΙ 24/01/2014 ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ
Παρασκευή, 24 Ιανουάριος 2014 11:59
24-biologika
 
Προθεσμία μέχρι την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου έχουν οι δικαιούχοι βιοκαλλιεργητές Λέσβου της δράσης 1.1 «Βιολογική Γεωργία- Νέα Ένταξη», όπως ανακοινώνει η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
 
Οι διακιούχοι πρέπει να προσέλθουν στην έδρα της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας Λέσβου, στην οδό Καραντώνη 2, στο γραφείο 5, κατά τις εργάσιμες ώρες 09.00-13.00, μέχρι τις 24/01/14 για να υπογράψουν τις σχετικές συμβάσεις.
 
Επισημαίνεται ότι:
-Η υπογραφή της σύμβασης θα γίνει από τον ίδιο τον δικαιούχο αυτοπροσώπως, με επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας ή άλλο επίσημο έγγραφο ταυτοπροσωπίας.
 
-Για τις περιπτώσεις που δεν μπορούν να προσέλθουν οι ίδιοι οι δικαιούχοι, δύνανται οι γεωργικοί σύμβουλοι ή οποιεσδήποτε τρίτος να υπογράψει τις συμβάσεις μόνο κατόπιν εγγράφου συμβολαιογραφικού πληρεξούσιου και όχι με απλή εξουσιοδότηση επικυρωμένη από ΚΕΠ ή άλλη Δημόσια Υπηρεσία.
 
-Οι δικαιούχοι ή οι πληρεξούσιοι εκπρόσωποί τους που δεν θα προσέλθουν για υπογραφή της σχετικής σύμβασης μέχρι και τις 24-1-2014, δεν θα ενταχθούν στη Δράση.
 
 
 
 
 
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση

organiclife.gr | 2019 | βιολογικά προϊόντα | Sitemap | Don`t panic, live... Organic !!! 
Organic Life. Οδηγός αγοράς βιολογικών προϊόντων και εναλλακτικών θεραπειών
 
Η ιστοσελίδα, χρησιμοποιεί cookies, με σκοπό την ομαλή λειτουργία της. 
............................................................................................................................................
Σημ.: Ολα τα άρθρα υγείας και λοιπές αναρτήσεις που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα, έχουν καθαρά και μόνον ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δε μπορούν να αντικαταστήσουν τη συμβουλή του ιατρού σας.