Διαφήμιση
Διαφήμιση
ΤΗΝ ΟΜΑΔΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Η ΚΟΜΙΣΙΟΝ
Τετάρτη, 26 Μάρτιος 2014 13:02
26-biologika-omad
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 25/03/2014 πρότεινε νέο κανονισμό για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων.
 
Στο νέο κανονισμό, μεταξύ των άλλων, προτείνεται η δυνατότητα μικρών βιοκαλλιεργητών για ομαδική πιστοποίηση, να απλουστευθεί η νομοθεσία ώστε να μειωθεί το διοικητικό κόστος και να βελτιωθεί η διαφάνεια.
 
Την τελευταία 10ετία, το μέγεθος της αγοράς βιολογικών προϊόντων στην ΕΕ έχει τετραπλασιαστεί και, ως εκ τούτου, οι σχετικοί κανόνες πρέπει να αναθεωρηθούν ώστε ο κλάδος να μπορέσει να συνεχίσει την ανοδική του πορεία και να αντιμετωπίσει μελλοντικές προκλήσεις.
 
Η πρόταση εστιάζει σε τρεις κύριους στόχους: διατήρηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών, διατήρηση της εμπιστοσύνης των παραγωγών και διευκόλυνση των αγροτών να στραφούν στη βιολογική παραγωγή.
 
Σκοπός είναι να παραμείνει η βιολογική παραγωγή πιστή στις αρχές και στους στόχους της, ώστε να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του κοινού σχετικά με την περιβαλλοντική προστασία και την ποιότητα.
 
Ειδικότερα, με την πρόταση της Επιτροπής:
-θα διευκολυνθούν οι μικροκαλλιεργητές στη μετάβασή τους προς τη βιολογική γεωργία, καθώς θα τους προσφέρεται η δυνατότητα να ενταχθούν σε σύστημα ομαδικής πιστοποίησης.
 
-θα ενισχυθούν και θα εναρμονιστούν οι κανόνες, τόσο για τα ευρωπαϊκά όσο και για τα εισαγόμενα προϊόντα, με την κατάργηση ορισμένων εξαιρέσεων που ισχύουν σήμερα όσον αφορά την παραγωγή και τους ελέγχους.
 
-θα ενισχυθούν οι έλεγχοι, καθώς θα πραγματοποιούνται βάσει ανάλυσης των κινδύνων.
 
-θα ληφθεί περισσότερο υπόψη η διεθνής διάσταση του εμπορίου βιολογικών προϊόντων, με την προσθήκη νέων διατάξεων για τις εξαγωγές βιολογικών προϊόντων και, τέλος,
 
-θα απλουστευτεί η νομοθεσία ώστε να μειωθεί το διοικητικό κόστος και να βελτιωθεί η διαφάνεια.
 
Για να βοηθηθούν οι γεωργοί, οι παραγωγοί και οι έμποροι λιανικής πώλησης βιολογικών προϊόντων να προσαρμοστούν στις προτεινόμενες αλλαγές και να αντιμετωπίσουν τις μελλοντικές προκλήσεις, η Επιτροπή ενέκρινε επίσης ένα σχέδιο δράσης για το μέλλον της παραγωγής βιολογικών προϊόντων στην Ευρώπη.
 
Σύμφωνα με το σχέδιο, παρέχεται στους αγρότες καλύτερη ενημέρωση για την αγροτική ανάπτυξη και τις πρωτοβουλίες της γεωργικής πολιτικής της ΕΕ για τη στήριξη της βιολογικής παραγωγής, ενισχύονται οι δεσμοί μεταξύ των ευρωπαϊκών προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας, αφενός, και βιολογικής παραγωγής, αφετέρου, και προωθείται η κατανάλωση βιολογικών προϊόντων, π.χ. στα σχολεία ή στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων.
 
Ιστορικό
Η πρόταση, η οποία πρόκειται να υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, βασίζεται στα συμπεράσματα μιας εκτεταμένης διαβούλευσης που ξεκίνησε το 2012 και περιελάμβανε μία σειρά επαφών με Ευρωπαίους και διεθνείς ειδικούς σε θέματα βιολογικής παραγωγής.
 
Μία δημόσια διαβούλευση που πραγματοποιήθηκε το 2013 είχε τεράστια απήχηση στο κοινό (λήφθηκαν 45 000 απαντήσεις, κυρίως από καταναλωτές παρά από παραγωγούς).
 
Η δημόσια διαβούλευση έφερε στο φως τις ανησυχίες του κοινού σχετικά με το περιβάλλον και τα θέματα ποιότητας και κατέδειξε την ισχυρή επιθυμία των πολιτών για ενισχυμένους και πιο ομοιόμορφους κανόνες βιολογικής παραγωγής στην ΕΕ.
 
Η βιολογική γεωργία συνδυάζει βέλτιστες περιβαλλοντικές πρακτικές, υψηλό βαθμό βιοποικιλότητας, διατήρηση των φυσικών πόρων, και υψηλά πρότυπα παραγωγής που βασίζονται σε φυσικές ουσίες και διεργασίες.
 
Προμηθεύει μια ιδιαίτερη αγορά η οποία καλύπτει τη ζήτηση συγκεκριμένων προϊόντων από τους καταναλωτές, ενώ ταυτόχρονα συνεισφέρει στο δημόσιο καλό, μέσω της προστασίας του περιβάλλοντος, της καλής διαβίωσης των ζώων και της αγροτικής ανάπτυξης.
 
 
 
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση

organiclife.gr | 2019 | βιολογικά προϊόντα | Sitemap | Don`t panic, live... Organic !!! 
Organic Life. Οδηγός αγοράς βιολογικών προϊόντων και εναλλακτικών θεραπειών
 
Η ιστοσελίδα, χρησιμοποιεί cookies, με σκοπό την ομαλή λειτουργία της. 
............................................................................................................................................
Σημ.: Ολα τα άρθρα υγείας και λοιπές αναρτήσεις που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα, έχουν καθαρά και μόνον ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δε μπορούν να αντικαταστήσουν τη συμβουλή του ιατρού σας.