Διαφήμιση
Υποχρεωτική εγγραφή όλων των βιοκαλλιεργητών και βιολογικών εταιρειών σε βάση του υπουργείου
Δευτέρα, 29 Δεκέμβριος 2014 22:23
 
29-biologika
 
Στη δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων προχωράει το υπουργείο, στην οποία θα εγγράφονται όλες οι επιχειρήσεις και οι παραγωγοί που δραστηριοποιούνται στα βιολογικά προϊόντα.
 
Η βάση θα είναι έτοιμη το Μάρτιο, με τους οργανισμούς πιστοποίησης να είναι υποχρεωμένοι να εγγράψουν όλους τους βιοκαλλιεργητές και εταιρείες που ελέγχουν.
 
Η απόφαση εφαρμόζεται για κάθε επιχείρηση που είναι ενταγμένη στο σύστημα ελέγχου του Καν (ΕΚ) 834/2007 (εφεξής σύστημα ελέγχου) και συμμετέχει στις δραστηριότητες οποιουδήποτε σταδίου παραγωγής, παρασκευής και διανομής των βιολογικών προϊόντων.
 
Αρμόδιες αρχές και φορείς
1. Η Διεύθυνση Βιολογικής Γεωργίας του Υπουργείου ορίζεται ως κεντρική αρμόδια αρχή για την ορθή εφαρμογή της παρούσας.
 
2.Η Διεύθυνση Πληροφορικής του Υπουργείου ορίζεται ως αρμόδια αρχή: α) για τη δημιουργία, την διαχείριση της ΗΒΔ και την ανάρτηση του περιεχομένου της στην ιστοσελίδα του Υπουργείου
 
β) για τις διορθώσεις των στοιχείων που αφορούν στις εγγραφές της ΗΒΔ, κατόπιν έγγραφης και τεκμηριωμένης εισήγησης της Διεύθυνσης Βιολογικής Γεωργίας του Υπουργείου.
 
3. Ο «Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός - ΔΗΜΗΤΡΑ» ορίζεται ως αρμόδια αρχή για την επαλήθευση της ορθής καταχώρισης των δεδομένων εκ μέρους των ΟΕ&Π.
 
4. Ο κατά περίπτωση υπεύθυνος Oργανισμός Ελέγχου & Πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής γεωργίας (εφεξής ΟΕ&Π) ορίζεται ως αρμόδιος φορέας για την εισαγωγή, τη συνεχή και την άμεση επικαιροποίηση, την εξασφάλιση της ορθότητας και πληρότητας όλων των καταχωριζόμενων στοιχείων που περιλαμβάνονται στην ΗΒΔ.
 
 
 
 
 
 
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση

organiclife.gr | 2019 | βιολογικά προϊόντα | Sitemap | Don`t panic, live... Organic !!! 
Organic Life. Οδηγός αγοράς βιολογικών προϊόντων και εναλλακτικών θεραπειών
 
Η ιστοσελίδα, χρησιμοποιεί cookies, με σκοπό την ομαλή λειτουργία της. 
............................................................................................................................................
Σημ.: Ολα τα άρθρα υγείας και λοιπές αναρτήσεις που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα, έχουν καθαρά και μόνον ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δε μπορούν να αντικαταστήσουν τη συμβουλή του ιατρού σας.