Διαφήμιση
Διαφήμιση
Όχι στο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας φυτών με βιολογικό τρόπο από την Ευρωβουλή
Δευτέρα, 21 Δεκέμβριος 2015 18:38
 
21-fita

Στις 17/12/2015 το Ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε μη νομοθετικό ψήφισμα που απαγορεύει τη δυνατότητα κατοχύρωσης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας των προϊόντων που λαμβάνονται από βιολογικές κυρίως μεθόδους, όπως η διασταύρωση.

Το σκεπτικό είναι πως η κατοχύρωση με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας φυτών, με βιολογικό φυτικό υλικό που περιλαμβάνει φυτικά γνωρίσματα, θα μπορούσε να δημιουργήσει μονοπώλια στην αγορά τροφίμων, αλλά και με σκοπό την προστασία μικρών επιχειρήσεων και αποφυγής μονοπωλίων.

Οι ευρωβουλευτές εξέφρασαν την έκπληξή τους για την απόφαση του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας να επιτρέψει τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας για τα εν λόγω προϊόντα, και κάλεσαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποσαφηνίσει άμεσα τους ισχύοντες κανόνες της ΕΕ και να εξασφαλίσει εγγυημένη πρόσβαση σε υλικά, καθώς και τη χρήση των υλικών αυτών που προέρχονται από κατ’ ουσία βιολογικές διεργασίες για βελτίωση φυτικών ποικιλιών.

Οι ευρωβουλευτές σημειώνουν ότι η βελτίωση των φυτών αποτελεί καινοτόμο διαδικασία που εφαρμοζόταν ανέκαθεν από τους γεωργούς και τις γεωργικές κοινότητες στο πλαίσιο των γεωργικών δραστηριοτήτων.

Υποστηρίζουν ότι η πρόσβαση σε βιολογικό φυτικό υλικό είναι απολύτως αναγκαία για την τόνωση της καινοτομίας και της ανάπτυξης νέων ποικιλιών, προκειμένου να διασφαλιστεί η παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια, να αντιμετωπιστεί η κλιματική αλλαγή και να αποτραπεί η δημιουργία μονοπωλίων.

Τα προϊόντα που προέρχονται από κατ’ ουσία βιολογικές μεθόδους, όπως φυτά, σπόροι, ενδημικά χαρακτηριστικά και γονίδια, θα πρέπει να αποκλείονται από τη δυνατότητα κατοχύρωσης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας υποστηρίζουν οι ευρωβουλευτές με ψήφισμα που υιοθέτησαν με 413 ψήφους υπέρ, 86 κατά και 28 αποχές.

Το Κοινοβούλιο καλεί την Επιτροπή να αποσαφηνίσει άμεσα τους υφιστάμενους κανόνες της ΕΕ και ιδιαίτερα την οδηγία για την έννομη προστασία των βιοτεχνολογικών εφευρέσεων, και να διαβιβάσει τις εν λόγω διευκρινίσεις στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα προϊόντα που λαμβάνονται από βιολογικές κυρίως μεθόδους δεν θα μπορούν να κατοχυρώνονται με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση

organiclife.gr | 2019 | βιολογικά προϊόντα | Sitemap | Don`t panic, live... Organic !!! 
Organic Life. Οδηγός αγοράς βιολογικών προϊόντων και εναλλακτικών θεραπειών
 
Η ιστοσελίδα, χρησιμοποιεί cookies, με σκοπό την ομαλή λειτουργία της. 
............................................................................................................................................
Σημ.: Ολα τα άρθρα υγείας και λοιπές αναρτήσεις που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα, έχουν καθαρά και μόνον ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δε μπορούν να αντικαταστήσουν τη συμβουλή του ιατρού σας.