Διαφήμιση
Διαφήμιση
Η λάθος μηχανογράφηση του ΟΠΕΚΕΠΕ κοστίζει ακριβά στους βιοκαλλιεργητές.
Πέμπτη, 21 Ιούλιος 2016 00:40
20-biologika
 
Η λάθος μηχανογράφηση του ΟΠΕΚΕΠΕ κοστίζει ακριβά στους βιοκαλλιεργητές.

Με μεγάλα πρόστιμα απειλούνται παραγωγοί βιολογικών προϊόντων, οι οποίοι υποστηρίζουν πως λάθη στη μηχανογράφηση του ΟΠΕΚΕΠΕ θα τους κοστίσουν ακριβά, ενώ παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις στις πληρωμές των βιοκαλλιεργητών, για το ίδιο λόγο.

Ο Αγροτικός Σύλλογος Ζωικής Παραγωγής Αλεξανδρούπολης σε επιστολή του προς τον πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, επισημαίνει τα προβλήματα.

Αξιότιµε κύριε Πρωθυπουργέ
Εκπροσωπούµε µια οµάδα βιοκαλλιεργητών από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, οι οποίοι είµαστε ενταγµένοι στα πενταετή προγράµµατα Βιολογικής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας (2012-2016).

Στο πρόγραµµα Βιολογική Κτηνοτροφία, κάποιοι από εµάς δεν πληρώθηκαν ούτε μια φορά, ενώ οι υπόλοιποι περιµένουν την πληρωµή του 2013 και του 2014 έχοντας µπει ήδη στο τελευταίο έτος του προγράµµατος.

Το ίδιο ισχύει για όλους τους ενταγµένους στο συγκεκριµένο πρόγραµµα στην Ελλάδα. Τηρούµε τις υποχρεώσεις, αλλά δεν λαµβάνουµε τη σχετική αποζηµίωση από το πρόγραµµα. Στη Βιολογική Γεωργία επίσης πληρώθηκαν µόνο δύο χρονιές (2012 και 2013) και αυτές µε µύρια προβλήµατα και πρόστιµα για τα οποία δεν ευθυνόµαστε εµείς.

Γι’ αυτό το λόγο επανερχόµαστε µε το θέµα των γεωχωρικών ελέγχων και των σχετικών προστίµων στο πρόγραµµα Βιολογικής Γεωργίας, για το οποίο απασχολήσαµε επανειληµµένα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στο παρελθόν, όπως τελευταία φορά τον ∆εκέµβριο 2015. Ακόµα δεν δόθηκε λύση σ’ αυτό.

Παρακάτω παραθέτουµε το πρόβληµα και στη συνέχεια αναφέρουµε δυο παραδείγµατα αγροτών µε τα οποία γίνεται σαφές ότι οι παραγωγοί δεν ευθύνονται για τις ηλεκτρονικές µετατοπίσεις των αγροτεµαχίων.

Υπάρχουν πολλοί παραγωγοί µε παρόµοια προβλήµατα. Η κάθε περίπτωση διαφέρει, έχει όµως τον κοινό παρονοµαστή ότι τα χωράφια µετακινήθηκαν µόνο ηλεκτρονικά στο χάρτη χωρίς τη συναίνεση του παραγωγού και όχι στην πραγµατικότητα.
Τα προβλήµατα προέρχονται από την ηλεκτρονική βάση του ΟΠΕΚΕΠΕ ή/και τον χειρισµό της όπως και από τον τρόπο που επιλέχθηκε να γίνουν οι διασταυρωτικοί έλεγχοι στο πρόγραµµα Βιολογικής Γεωργίας που αποτελούν την βάση της πληρωµής των επιδοτήσεων.

1.1. ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΩΧΩΡΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΟΥ ΟΠΕΚΕΠΕ
Πρόβληµα:
Ο σχεδιασµός του Προγράµµατος «Βιολογική Γεωργία» απαιτεί την ταύτιση των αγροτεµαχίων από την έναρξη στο πρόγραµµα (2011) µέχρι το τέλος του (2016).

Απαγορεύεται να «µετακινηθούν» τα τεµάχια. Το ηλεκτρονικό σύστηµα του ΟΠΕΚΕΠΕ απορρίπτει τα αγροτεµάχια αν υπάρχει απόκλιση> 20% σχετικά µε την αρχική τους θέση (έτος αναφοράς κατά πάσα πιθανότητα είναι πλέον το 2012 και όχι το 2011).

Στον Εβρο και στην Ροδόπη υπάρχουν πολλοί παραγωγοί που λόγω «µετακίνησης» αγροτεµαχίων (εν αγνοία τους) στον χάρτη - δηλαδή στην ηλεκτρονική βάση - από τον φορέα καταχώρησης των δηλώσεων ΟΣ∆Ε όχι µόνο δεν πληρώνονται την επιδότηση της Βιολογικής Γεωργίας αλλά τους επιβάλλεται και πρόστιµο λόγω «ψευδούς δήλωσης».

Τα πρόστιµα φτάνουν από λίγα Ευρώ µέχρι και αρκετές χιλιάδες Ευρώ µε κυρώσεις που επεκτείνονται και στα µελλοντικά χρόνια.

Από περίπτωση σε περίπτωση διαφέρουν οι λόγοι που αναφέρονται από τους φορείς καταχώρησης για την µεταφορά των τεµαχίων.

Οι πιο συχνές αιτίες είναι η αλλαγή του χαρτογραφικού υπόβαθρου από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η αλλαγή επιλέξιµων και µη εκτάσεων, µικροδιορθώσεις στην διαδικασία της ψηφιοποίησης, τηλεεπισκόπηση κ.α. Κοινό στοιχείο σε όλους είναι ότι σε καµία περίπτωση δεν ζήτησε ο παραγωγός να αλλάζει η θέση του αγροτεµαχίου ούτε έδωσε την συγκατάθεσή του.

Σε πολλές περιπτώσεις έγινε ένσταση του παραγωγού. ∆εν προβλέπεται όµως διαδικασία ένστασης για τέτοιες περιπτώσεις και όλοι οι εµπλεκόµενοι (∆ΑΟΚ, Υπουργείο, ΟΠΕΚΕΠΕ) δηλώνουν αναρµόδιοι.

Παρόµοιες περιπτώσεις παντού. Κατά την άποψη του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα έπρεπε να δοθεί λύση από άλλον φορέα.
 
Παράδειγµα: Παραγωγός A
20-bio1
Παραγωγός µε τεµάχια σε περιοχή αναδασµού του 2007. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν χορήγησε νέο χαρτογραφικό υπόβαθρο (κατόπιν αναδασµού) στον φορέα καταχώρησης των δηλώσεων καλλιέργειας µέχρι και το 2013.

Έτσι, η ψηφιοποίηση των αγροτεµαχίων µέχρι το 2012 (έτος βάσης για το πρόγραµµα Βιολογική Γεωργία) έπρεπε να γίνει επάνω στο παλιό χαρτογραφικό υπόβαθρο στον οποίο δεν φαίνονται τα επίκαιρα σύνορα, δρόµοι, κανάλια και άλλα σηµεία αναφοράς.

Όπως φαίνεται στις απεικονίσεις, η τελική θέση του αγροτεµαχίου (επάνω στον τωρινό χάρτη µετά τον αναδασµό) διαφέρει µόνο ελάχιστα από την κατά προσέγγιση τοποθέτηση στο παλιό υπόβαθρο.

Η µετατόπιση δυο αγροτεµαχίων θεωρούνταν από το σύστηµα όµως τόσο σηµαντική που επιβλήθηκε για το 2013 στον συγκεκριµένο παραγωγό πρόστιµο 4.112,64 ευρώ συν την µείωση της επιδότησης περίπου 400 ευρώ.

Η έλλειψη σωστού χαρτογραφικού υπόβαθρου το 2012 κόστισε τον παραγωγό γύρω στα 4.500 ευρώ. Ο αδερφός του έχασε 5.600 ευρώ.
 
Παράδειγμα: Παραγωγός Β
20-bio2
Παραγωγός στην ίδια περιοχή µεταβιβάζει το 2013 πολλά αγροτεµάχια στην γυναίκα του.

Η ίδια είχε εντάξει µόνο λίγα τεµάχια στη Βιολογική Γεωργία.

Η διαδικασία πληρωµής των µεταβιβάσεων όµως δεν ενεργοποιήθηκε µέχρι και το 2016. Ανάµεσα στα λίγα τεµάχια αυτά, ένα βρίσκεται στην ίδια περιοχή αναδασµού του παραγωγού Α.

Λόγω της «µετακίνησης» του χωραφιού επάνω στο χαρτογραφικό υπόβαθρο ώστε να προσεγγίζει καλύτερα την πραγµατική θέση (βλ. συνηµµένη απεικόνιση) εξαιρέθηκε το συγκεκριµένο αγροτεµάχιο από την επιδότηση.
 
Μικρή έκταση, µεγάλο πρόστιµο
Λόγω της µικρής συνολικής έκτασης της παραγωγού, επιβλήθηκε µεγάλο πρόστιµο επειδή η «µείωση» ξεπερνούσε το 20% του συνόλου.

Αν είχε γίνει η αίτηση πληρωµής µαζί µε τα χωράφια της µεταβίβασης από τον άντρα της το 2013, η σχετική µείωση του συνόλου των στρεµµάτων θα ήταν µικρότερη από 3% και δεν θα υπήρχε κανένα πρόστιµο.

Εκτός από το πρόβληµα του χαρτογραφικού υπόβαθρου υπάρχει εδώ και η καθυστερηµένη διαδικασία της πληρωµής των µεταβιβάσεων που κοστίζει για το 2013 στην συγκεκριµένη παραγωγό 1399,20  ευρώ.

Λόγω του ότι η πληρωµή του έτους 2013 (εκεί έγινε σαφής η «µετατόπιση») έγινε µόλις το τέλος του 2015, ήταν πλέον πολύ αργά να γίνουν οποιεσδήποτε διορθώσεις ή παρεµβάσεις στην ψηφιοποίηση των δηλώσεων στα έτη 2014 ή 2015.

Αναµένεται εποµένως, τα πρόστιµα να επιβληθούν ξανά για τα επόµενα δύο έτη.

Για το 2016 τίθεται το ερώτηµα αν πρέπει να «επανέλθουν» τα αγροτεµάχια στην ηλεκτρονική θέση του 2012 ώστε να µην υποβληθεί ξανά πρόστιµο και για το 2016 ή αν πρέπει να µείνουν στην τωρινή (τελική) τους θέση µε την ελπίδα να βρεθεί µια λύση στο πρόβληµα.
 
Αρκεί ο έλεγχος από τον Οργανισμό Πιστοποίησης
Μια λύση θα ήταν, αν από το υπουργείο µπορούσε να αναιρέσει την αυτόµατη επιβολή κυρώσεων µέσω του ηλεκτρονικού συστήµατος για την συγκεκριµένη «παράβαση».

Η ταυτοποίηση των αγροτεµαχίων µπορεί να διαπιστωθεί (εκτός από την ηλεκτρονική διασταύρωση µέσω του συστήµατος του ΟΠΕΚΕΠΕ) από τις βεβαιώσεις συµµόρφωσης των Οργανισµών Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων που κάθε χρόνο κάνουν επιτόπιο έλεγχο στα αγροτεµάχια και βεβαιώνουν την χρονική συνέχεια της κάθε τοποθεσίας.

Σε απόφαση του Ευρωπαϊκού δικαστηρίου και µάλιστα βασιζόµενος σε επιχειρηµατολογία του Ελληνικού Κράτους αναγνωρίζεται, ότι ο έλεγχος από τους Οργανισµούς Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων είναι επαρκής και εποµένως δεν υπάρχει υποχρέωση ελέγχων από τον Οργανισµό Πληρωµών.

Μια άλλη λύση θα ήταν ο επιτόπιος έλεγχος - τουλάχιστον όσον αφορά τις πολυετείς καλλιέργειες.

Στα βοσκοτόπια του αντίστοιχου προγράµµατος (Βιολογική Κτηνοτροφία) ίσχυε η ίδια προϋπόθεση (της ταύτισης των βοσκότοπων από την αρχή ως το τέλος του προγράµµατος) στην αρχή. Όταν φαινόταν πλέον ότι αυτό είναι αδύνατον, βρέθηκε λύση.
 
Απόφαση δικαστηρίου
Απόφαση του Γενικού ∆ικαστηρίου (τρίτο τµήµα) της 10ης Σεπτεµβρίου 2015: Με το πρώτο σκέλος του τρίτου λόγου η Ελληνική ∆ηµοκρατία υποστηρίζει, κατά βάση, ότι η απαίτηση κατά την οποία ο οργανισµός πληρωµών πρέπει να προβαίνει στους δικούς του συµπληρωµατικούς ελέγχους δεν προβλέπεται από τη νοµοθεσία της Ένωσης και ότι η ανάθεση καθηκόντων ελέγχου στους οργανισµούς ελέγχου και πιστοποιήσεως της βιολογικής παραγωγής (στο εξής: ΟΕΠ) είναι απολύτως νόµιµη.

Κατά συνέπεια, η αιτίαση της Επιτροπής, που υποστηρίζει το αντίθετο, στερείται νοµικής βάσεως.

Εξάλλου, υποστηρίζει, κατά βάση, ότι η λειτουργία του συστήµατος ελέγχου από τους ΟΕΠ, ιδίως ο αριθµός των διενεργούµενων ελέγχων, ο τρόπος διεξαγωγής των ελέγχων αυτών και τα αποτελέσµατά τους, δεν δικαιολογεί την υποχρέωση του οργανισµού πληρωµών να πραγµατοποιεί δικούς του συµπληρωµατικούς ελέγχους.

Στο πρόγραµµα Βιολογική Κτηνοτροφία, κάποιοι από εµάς δεν πληρώθηκαν ούτε μια φορά, ενώ οι υπόλοιποι περιµένουν την πληρωµή του 2013 και του 2014 έχοντας µπει ήδη στο τελευταίο έτος του προγράµµατος.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση

organiclife.gr | 2019 | βιολογικά προϊόντα | Sitemap | Don`t panic, live... Organic !!! 
Organic Life. Οδηγός αγοράς βιολογικών προϊόντων και εναλλακτικών θεραπειών
 
Η ιστοσελίδα, χρησιμοποιεί cookies, με σκοπό την ομαλή λειτουργία της. 
............................................................................................................................................
Σημ.: Ολα τα άρθρα υγείας και λοιπές αναρτήσεις που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα, έχουν καθαρά και μόνον ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δε μπορούν να αντικαταστήσουν τη συμβουλή του ιατρού σας.