Διαφήμιση
Διαφήμιση
Οι επιδοτήσεις βιολογικών για το 2017. 600 εκ ευρώ το συνολικό ποσόν
Σάββατο, 31 Δεκέμβριος 2016 02:23
 
30-biologika 
 
Οι επιδοτήσεις βιολογικών για το 2017.
600 εκ ευρώ το συνολικό ποσόν
 
Νέα κίνητρα ύψους 600 εκατομμυρίων ευρώ προβλέπει το νέο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για τη στροφή του πρωτογενούς τομέα προς την  βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία.
 
Σύμφωνα με δημοσίευμα στο Εθνος, το νέο τριετές χρηματοδοτικό πρόγραμμα για νέους και υφιστάμενους καλλιεργητές βιολογικών προϊόντων, προβλέπει επιδότηση η οποία θα φτάσει έως και 270 ευρώ το στρέμμα.
 
Στόχος είναι η ενθάρρυνση των παραγωγών να εφαρμόσουν τις αρχές και τις μεθόδους βιολογικής καλλιέργειας, καθώς και να διατηρήσουν αυτές τις μεθόδους μετά την αρχική περίοδο της μετατροπής.
 
Το μέτρο περιλαμβάνει δύο υπομέτρα:
• Ενισχύσεις για τη διατήρηση βιολογικών πρακτικών και μεθόδων παραγωγής
Στο υπομέτρο αυτό οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν να διατηρήσουν στο σύστημα της βιολογικής γεωργίας τα αγροτεμάχια με τις καλλιέργειες ή τις εκτροφές ζώων που επιθυμούν για μια πενταετία και έχουν συνάψει σύμβαση με εγκεκριμένο οργανισμό πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων .
 
• Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους
Οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν να εντάξουν στο σύστημα της βιολογικής γεωργίας τα αγροτεμάχια με τις καλλιέργειες ή τις εκτροφές ζώων που επιθυμούν και συνάπτουν σύμβαση με εγκεκριμένο Οργανισμό Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων.
 
Στην περίπτωση της μετατροπής βιολογικών πρακτικών και μεθόδων παραγωγής τα πρώτα χρόνια η διαχείριση των εχθρών είναι πιο δύσκολη λόγω της μη ανάπτυξης ωφέλιμων εντόμων και η γονιμότητα του εδάφους και η οργανική ουσία είναι μικρότερη με αποτέλεσμα μικρότερες αποδόσεις.
 
Επίσης το προϊόν είναι σε μεταβατικό στάδιο και έχει μικρότερη τιμή από το πλήρες βιολογική προϊόν.
 
Οι δικαιούχοι μπορούν να ενταχθούν και σε άλλα μέτρα που συνδέονται με αυτό της βιολογικής γεωργίας προκειμένου να αυξηθεί η αποτελεσματικότητά των δράσεών τους.
 
Σε πολλές περιπτώσεις οι δικαιούχοι της βιολογικής γεωργίας ευνοούνται στη βαθμολόγηση των κριτηρίων επιλογής άλλων μέτρων ή αντίστροφα οι δικαιούχοι άλλων μέτρων προκρίνονται για τη συμμετοχή τους στο μέτρο της βιολογικής γεωργίας.
 
Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύεται η μετατροπή των καλλιεργητικών πρακτικών και μεθόδων παραγωγής στη γεωργία από συμβατικές σε βιολογικές, σε δικαιούχους που εφαρμόζουν τον Κανονισμό 834/2007.
 
Οι δικαιούχοι δεσμεύονται να συνάψουν σύμβαση με εγκεκριμένο Οργανισμό Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων.
 
Η δέσμευση είναι τριετούς διάρκειας και εφαρμόζεται σε καθορισμένα αγροτεμάχια καθ’ όλη τη διάρκεια της τριετίας.
 
Οι δικαιούχοι του υπομέτρου, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της τριετούς δέσμευσής τους για μετατροπή του συστήματος καλλιέργειας σε βιολογικό, μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να ενταχθούν στο υπομέτρο «Ενισχύσεις για τη διατήρηση βιολογικών πρακτικών και μεθόδων παραγωγής».
 
Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως, ανά εκτάριο γεωργικής έκτασης, για να αποζημιώνουν τους δικαιούχους για το διαφυγόν εισόδημα και τις πρόσθετες δαπάνες ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν.
 
Οι δικαιούχοι πρέπει να είναι ενεργοί γεωργοί και τα αγροτεμάχια που θα ενταχθούν στο υπομέτρο πρέπει να είναι δηλωμένα.
 
Στην περίπτωση των μόνιμων φυτειών (δενδρώδεις καλλιέργειες και αμπελώνες) τα προς ένταξη αγροτεμάχια θα πρέπει να είναι δηλωμένα και να κατέχονται νόμιμα καθ’ όλη την περίοδο της δέσμευσης.
 
Το ελάχιστο μέγεθος των υπό ένταξη αγροτεμαχίων ανέρχεται σε 1 στρέμμα. Το ελάχιστο μέγεθος της εκμετάλλευσης ανέρχεται σε 2 στρέμματα για ετήσιες καλλιέργειες, 3 στρέμματα για μόνιμες φυτείες και για μεικτές εκμεταλλεύσεις.
 
Στο πλαίσιο της δράσης για τους Ελληνες κτηνοτρόφους, ενισχύεται η μετατροπή πρακτικών και μεθόδων παραγωγής στην κτηνοτροφία από συμβατικές σε βιολογικές.
 
Οι δικαιούχοι δεσμεύονται να συνάψουν σύμβαση με εγκεκριμένο Οργανισμό Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων. Ο ενταγμένος βοσκότοπος θα πρέπει να κατέχεται νόμιμα κατ’ έτος και για όλη την περίοδο της δέσμευσης.
 
Η δέσμευση είναι τριετούς διάρκειας. Ο δικαιούχος δεσμεύεται να καταρτιστεί στις βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία στο πλαίσιο του μέτρου 1 «Μεταφορά γνώσης και δράσεις πληροφόρησης» του ΠΑΑ 2014-2020.
 
Γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής αποτελεί όλη η χώρα, ενώ τομείς παρέμβασης για τη βιολογική κτηνοτροφία: βοοτροφία (αγελαδοτροφία - βουβαλοτροφία), προβατοτροφία και αιγοτροφία.
 
Ο βοσκότοπος και το ζωικό κεφάλαιο της εκμετάλλευσης που θα ενταχθούν στο μέτρο πρέπει να τηρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
 
• Να είναι δηλωμένα στην πλέον πρόσφατη ΕΑΕ του ενδιαφερομένου.
 
• Ο βοσκότοπος να κατέχεται νόμιμα.
 
Επιλέξιμα για ενίσχυση είναι τα βοοειδή άνω των 6 μηνών και τα αιγοπρόβατα άνω των 12 μηνών

Προϊόντα που παρουσιάζουν αύξηση ζήτησης στην ευρωπαϊκή αγορά
Mε τον εγχώριο τζίρο να κινείται στα επίπεδα των 100 εκατομμυρίων ευρώ και την αξία της ευρωπαϊκής αγοράς να σημειώνει κάθε χρόνο σημαντική άνοδο ξεπερνώντας τα 20 δισ. ευρώ, τα βιολογικά προϊόντα αναμφίβολα παρουσιάζουν τεράστιες προοπτικές ανάπτυξης.
 
Η βιολογική καλλιέργεια είναι η μέθοδος καλλιέργειας κατά την οποία, σύμφωνα με κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφαρμόζονται συγκεκριμένες πρακτικές για την παραγωγή γεωργικών προϊόντων.
 
Οι πρακτικές αυτές αφορούν τη λίπανση και τη φυτοπροστασία. Η λίπανση που εφαρμόζεται για τη διατήρηση της γονιμότητας του εδάφους πρέπει να γίνεται με φυτικά και ζωικά υπολείμματα.
 
Η φυτοπροστασία για την αντιμετώπιση ασθενειών και εντόμων που προσβάλλουν τα φυτά πρέπει να γίνεται με τη βοήθεια ορισμένων εγκεκριμένων χημικών ενώσεων, μικροβιολογικών σκευασμάτων και ωφέλιμων εντόμων, τα οποία καταπολεμούν τους εχθρούς των φυτών.
 
Η ένταξη της εκμετάλλευσης ή της επιχείρησης στα συστήματα της βιολογικής γεωργίας προϋποθέτει την επιλογή ενός από τους εγκεκριμένους Οργανισμούς Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας υπογράφοντας ένα συμβόλαιο συνεργασίας.
 
Με τη σύμβαση αυτή, η γεωργική εκμετάλλευση - επιχείρηση υποβάλλεται στο Σύστημα Ελέγχου.
 
Ο έλεγχος στη βιολογική γεωργία γίνεται τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο από τον αρμόδιο ελεγκτικό οργανισμό. Διενεργείται δε σε όλα τα στάδια της παραγωγής, της αποθήκευσης, της εμπορίας και συσκευασίας των προϊόντων.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση

organiclife.gr | 2019 | βιολογικά προϊόντα | Sitemap | Don`t panic, live... Organic !!! 
Organic Life. Οδηγός αγοράς βιολογικών προϊόντων και εναλλακτικών θεραπειών
 
Η ιστοσελίδα, χρησιμοποιεί cookies, με σκοπό την ομαλή λειτουργία της. 
............................................................................................................................................
Σημ.: Ολα τα άρθρα υγείας και λοιπές αναρτήσεις που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα, έχουν καθαρά και μόνον ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δε μπορούν να αντικαταστήσουν τη συμβουλή του ιατρού σας.