Διαφήμιση
Τα νέα κριτήρια για τη δεύτερη προκήρυξη της βιολογικής γεωργίας. Ποιοι δικαιούνται πριμ
Τρίτη, 18 Δεκέμβριος 2018 17:18
17-epidot 

Τα νέα κριτήρια για τη δεύτερη προκήρυξη της βιολογικής γεωργίας.

Μέσα στον Ιανουάριο αναμένεται να δημοσιευτεί η προκήρυξη για τη βιολογική γεωργία, ύψους 170 εκ. ευρώ. Τα κριτήρια ένταξης έχουν τροποποιηθεί δίνοντας έμφαση κυρίως σε νέους βιοκαλλιεργητές, ορεινές περιοχές, αλλά και περιοχές Natura ή ιδιαίτερου φυσικού κάλους.
 
Συγκεκριμένα:
Δράση 11.1.1
Ειδικότερα, και σύμφωνα με την τροποποιητική, στη δράση 11.1.1 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία», πριμοδοτούνται οι γεωργοί νεαρής ηλικίας και όσοι έχουν έκταση σε ορεινές περιοχές.
Όσο μικρότερος ηλικιακά είναι ο υποψήφιος τόσο και μοριοδοτείται. Πιο αναλυτικά, εάν η ηλικία του υποψηφίου κατά την ημερομηνία αίτησής του στο Μέτρο είναι από 18 έως και 31 ετών, η μοριοδότηση βαίνει μειούμενη κατά 1 μόριο για κάθε δύο έτη ξεκινώντας από το 100.
 
organic-life
 
Εάν η ηλικία του υποψηφίου είναι από 32 έως και 41 ετών, η μοριοδότηση βαίνει μειούμενη κατά 1 μόριο για κάθε ένα έτος ξεκινώντας από το 93 (Μοριοδότηση: 93- 84), ενώ από 42 ετών έως και 55 ευρώ η  μοριοδότηση βαίνει μειούμενη κατά 6 μόρια για κάθε έτος ξεκινώντας από το 83. Σημειώνεται ότι από ηλικίας 56 ετών και πάνω δεν παίρνει μόρια.
 
Εξίσου σημαντικό είναι το κριτήριο της εντασσόμενης έκτασης του υποψηφίου. Εάν δηλαδή το μέγεθος της υπό ένταξη έκτασης του υποψηφίου στο Μέτρο βρίσκεται σε ορεινές περιοχές, η μέγιστη βαθμολογία φθάνει τα 40 μόρια. 
 
Εάν το μέγεθος της υπό ένταξη έκτασης  του υποψηφίου στο Μέτρο βρίσκεται σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς και ειδικά μειονεκτήματα, η μέγιστη βαθμολογία φθάνει τα 30 μόρια. Εάν το μέγεθος της υπό ένταξη έκτασης  του υποψηφίου, ο οποίος είναι δικαιούχος στο Μέτρο 11 (δράσεις 11.1.2 & 11.2.2) χρησιμοποείται για την παραγωγή ζωοτροφών, η μέγιστη βαθμολογία διαμορφώνεται στα 20. Τέλος, στο ποσοστό της υπό ένταξη έκτασης της εκμετάλλευσης που αιτείται ο υποψήφιος ως προς τη συνολική του έκταση (εξαιρουμένων των βοσκοτόπων), η μέγιστη βαθμολογία διαμορφώνεται στα 10 μόρια.
 
Μικρότερης βαρύτητας, αλλά με τη μέγιστη βαθμολογία να φθάνει και τα 100 μόρια, είναι το κριτήριο που αφορά εντασσόμενη έκταση που ανήκει σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές.
 
Εάν, λοιπόν, το ποσοστό της αιτούμενης προς ένταξη έκτασης βρίσκεται σε προστατευόμενη περιοχή (NATURA, θεσμοθετημένες περιοχές εθνικών πάρκων), ή περιοχή υψηλής φυσικής αξίας (High Nature Value), λαμβάνει και τη μέγιστη βαθμολογία.
 
 
 
Σε περίπτωση ισοβαθμίας εντάσσεται αυτός που έχει τη μεγαλύτερη βαθμολογία στο κριτήριο που εντάσει έκταση σε ορεινές περιοχές.
 
Δράση 11.2.1
Όσον αφορά τη δράση 11.2.1 «Ενισχύσεις για τη διατήρηση βιολογικών πρακτικών και μεθόδων παραγωγής στη γεωργία» που πριμοδοτεί επαγγελματίες αγρότες και μέλη Συνεταιρισμού, Οργάνωσης ή Ομάδας Παραγωγών.
 
Το πρώτο κριτήριο αφορά τη χρονική διάρκεια προηγούμενης εφαρμογής βιολογικού συστήματος, δηλαδή τα συμπληρωμένα έτη εφαρμογής του συστήματος της βιολογικής γεωργίας, κατά το χρονικό διάστημα των αμέσως προηγούμενων δέκα ετών από την  ημερομηνία αίτησης του υποψηφίου στο Μέτρο. Σύμφωνα με την απόφαση, το ανώτατο όριο μοριοδότησης είναι τα δέκα έτη (Μέγιστη Βαθμολογία 100). Ως ημερομηνία ένταξης της εκμετάλλευσης στο σύστημα ελέγχου θεωρείται η ημερομηνία ένταξης του παλαιότερου ενταγμένου στο σύστημα αγροτεμαχίου του υποψηφίου.
 
Με βάση το κριτήριο αυτό, λαμβάνονται 10 μόρια ανά έτος εφαρμογής της βιολογικής γεωργίας.
 
Το αμέσως μετά σε βαρύτητα κριτήριο αφορά την εντασσόμενη έκταση. Πιο αναλυτικά, εάν το μέγεθος της υπό ένταξη έκτασης  του υποψηφίου στο Μέτρο βρίσκεται σε ορεινές περιοχές, η μέγιστη βαθμολογία διαμορφώνεται στα 40 μόρια.
 
Εάν το μέγεθος της υπό ένταξη έκτασης  του υποψηφίου στο Μέτρο βρίσκεται σε σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς και ειδικά μειονεκτήματα, η μέγιστη βαθμολογία διαμορφώνεται στα 30 μόρια. Εάν το μέγεθος της υπό ένταξη έκτασης  του υποψηφίου, ο οποίος είναι δικαιούχος στο Μέτρο 11 (δράσεις 11.1.2 & 11.2.2), αφορά την παραγωγή ζωοτροφών, η μέγιστη βαθμολογία διαμορφώνεται στα 20 μόρια. Όσο για το ποσοστό της υπό ένταξη έκτασης της εκμετάλλευσης που αιτείται ο υποψήφιος ως προς τη συνολική του έκταση (εξαιρουμένων των βοσκοτόπων), η μέγιστη βαθμολογία φθάνει τα 10.
 
Στη δράση πριμοδοτείται ο υποψήφιος που είναι επαγγελματίας αγρότης. Είναι εγγεγραμμένος στο ΜΑΑΕ και μέχρι την ημερομηνία της οριστικής υποβολής της αίτησης ως κατά κύριο επάγγελμα αγρότης και ταυτόχρονα μέλος Συνεταιρισμού ή Οργάνωσης Παραγωγών ή Ομάδας Παραγωγών (μέγιστη βαθμολογία 75 μόρια). Εάν πληροί το παραπάνω, αλλά δεν είναι ταυτόχρονα μέλος Συνεταιρισμού ή Οργάνωσης ή Ομάδων Παραγωγών η μέγιστη βαθμολογία φθάνει τα 25 μόρια.
 
Το τελευταίο κριτήριο αφορά το ποσοστό της αιτούμενης προς ένταξη έκτασης που βρίσκεται σε προστατευόμενη περιοχή (NATURA, θεσμοθετημένες περιοχές εθνικών πάρκων), ή περιοχή υψηλής φυσικής αξίας (High Nature Value, HNV), με τη μέγιστη βαθμολογία να διαμορφώνεται στα 100 μόρια.
 
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση ισοβαθμίας εντάσσεται αυτός που είναι κατ’ επάγγελμα αγρότης και μέλος συνεταιρισμού ή οργάνωσης παραγωγών ή ομάδας παραγωγών.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σου αρέσει το organiclife.gr / Like... έκανες ;

 
 
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση

organiclife.gr | 2019 | βιολογικά προϊόντα | Sitemap | Don`t panic, live... Organic !!! 
Organic Life. Οδηγός αγοράς βιολογικών προϊόντων και εναλλακτικών θεραπειών
 
Η ιστοσελίδα, χρησιμοποιεί cookies, με σκοπό την ομαλή λειτουργία της. 
............................................................................................................................................
Σημ.: Ολα τα άρθρα υγείας και λοιπές αναρτήσεις που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα, έχουν καθαρά και μόνον ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δε μπορούν να αντικαταστήσουν τη συμβουλή του ιατρού σας.