Διαφήμιση
Υποχρεωτικά μέσω τραπέζης η μισθοδοσία από το Δεκέμβρη του 2016
Τετάρτη, 28 Δεκέμβριος 2016 02:29
28-pliromes
Υποχρεωτικά μέσω τραπέζης η μισθοδοσία από το Δεκέμβρη του 2016
 
Υποχρεωτικά μέσω τραπεζικής συναλλαγής, θα γίνεται από το Δεκέμβρη του 2016, η μισθοδοσία στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, για να μπορέσει να εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημα.
 
Σύμφωνα με το λογιστικό γραφείο του κου Μπουρνά, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ στις 22.12.2016 ο νόμος 4446/2016), και κατά συνέπεια από την ημερομηνία αυτή και μετά, οι δαπάνες μισθοδοσίας  εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έχει πραγματοποιηθεί με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών, δεν θα εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα.
 
Συνεπώς και η μισθοδοσία Δεκεμβρίου, εφόσον έχει εξοφληθεί μετά τις 21/12/2016 θα πρέπει να έχει εξοφληθεί με τους ανωτέρω τρόπους και όχι με μετρητά.
 
Παράδειγμα:
Έστω ότι η επιχείρηση σας απασχολεί έναν υπάλληλο με εξαρτημένη εργασία και ο μισθός (καθαρές αποδοχές) του υπαλλήλου του μηνός Δεκεμβρίου 2016 είναι 1.000,00 €
 
α) Αν ολόκληρος ο μισθός του Δεκεμβρίου είχε καταβληθεί στις 21/12/2016, τότε στην περίπτωση αυτή δεν τίθεται θέμα ως προς τον τρόπο εξόφλησης της δαπάνης μισθοδοσίας, αφού η δαπάνη αυτή θα εκπέσει είτε είχε χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονικό μέσο πληρωμής ή πάροχο ηλεκτρονικών πληρωμών είτε η εξόφληση είχε γίνει με μετρητά.
 
β) Αν ολόκληρος ο μισθός καταβληθεί στις 28/12/2016, τότε η πληρωμή της μισθοδοσίας —προκειμένου να εκπέσει η δαπάνη— πρέπει να εξοφληθεί μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών.
 
γ) Σε περίπτωση που ο εργοδότης καταβάλει στις 23/12/2016 το 50% του μισθού, ήτοι 500,00 ευρώ και τα υπόλοιπα 500,00 στις 3/1/2017 (τμηματική εξόφληση), τότε προκειμένου να εκπέσει η δαπάνη μισθοδοσίας πρέπει και οι δύο καταβολές της μισθοδοσίας να πραγματοποιηθούν με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών.
 
Σε περίπτωση που θέλετε να εξοφλήσετε την μισθοδοσία Δεκεμβρίου με μετρητά σε ημερομηνία μεταγενέστερη της 21/12/2016 αλλά και στις περιπτώσεις που έχετε ήδη εξοφλήσει την μισθοδοσία Δεκεμβρίου με μετρητά σε προγενέστερο της 21/12/2016 χρόνο, συνίσταται στις αποδείξεις πληρωμής που σας έχουμε αποστείλει να συμπληρώσετε στο πάνω δεξιά μέρος την ημερομηνία 21/12/2016 ώστε να μην υπάρχει αμφισβήτηση σε οποιοδήποτε φορολογικό έλεγχο.

 

 

 

Περισσότερα ενδιαφέροντα... 

 

 

 

 

 

 

 

 
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση

organiclife.gr | 2018 | βιολογικά προϊόντα | Sitemap | Don`t panic, live... Organic !!! 
Organic Life. Οδηγός αγοράς βιολογικών προϊόντων και εναλλακτικών θεραπειών
............................................................................................................................................
Σημ.: Ολα τα άρθρα υγείας και λοιπές αναρτήσεις που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα, έχουν καθαρά και μόνον ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δε μπορούν να αντικαταστήσουν τη συμβουλή του ιατρού σας.