Διαφήμιση
Νέο χαράτσι υπέρ ΕΔΟΕΑΠ για διαφημίσεις σε Facebook, Google και γενικότερα internet
Δευτέρα, 24 Σεπτέμβριος 2018 17:39
24-foros 
 
 
UPDATE 16/10/2018
Πρώτες διευκρινίσεις σχετικά με τους υπόχρεους καταβολής ειδικής εισφοράς διαδικτύου (2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ)
 
Μετά από συνάντηση που είχε αντιπροσωπεία της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. με το Δ.Σ. και Μέλη του Διοικητικού Προσωπικού του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., στην οποία διατυπώθηκαν ερωτήσεις σχετικά με τους υπόχρεους της ειδικής εισφοράς ποσοστού 2% (επί των αμοιβών των υπηρεσιών διαφήμισης ή προβολής ή εν γένει προώθησης πωλήσεων προϊόντων ή διάθεσης υπηρεσιών που τελούνται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο μέσω διαδικτύου), παραθέτουμε ενδεικτικά και εν αναμονή της γραπτής απάντησης του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., για ενημέρωση του κοινού, κάποιες πρώτες διευκρινήσεις που διατυπώθηκαν στην συνάντηση:
 
Στην ενημέρωση μας ξεκαθάρισαν ότι υποχρέωση ειδικής εισφοράς ποσοστού 2% αφορά κυρίως διαφημιζόμενους σε μέσα μαζικής ενημέρωσης και ψυχαγωγίας (ΜΜΕ) με έδρα εκτός Ελλάδας, διότι τα ΜΜΕ με έδρα την Ελλάδα επιβαρύνονται τα ίδια με την καταβολή αυτή (περ. β’ παρ.2 αρ.24 ν.4498/2017) μέσω της εργοδοτικής εισφοράς 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών.

Τα φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες - μη επαγγελματίες) τα οποία διαφημίζονται ΔΕΝ είναι υπόχρεα υποβολής της εισφοράς, διότι δεν είναι επαγγελματίες.
 
Επαγγελματίες ή επιχειρήσεις οι οποίες έχουν αναρτημένες αγγελίες ή υπηρεσίες ή προϊόντα σε ιστοσελίδες (ανεξαρτήτως έδρας) που δεν ανήκουν στην κατηγορία ΜΜΕ, όπως ενδεικτικά ιστοσελίδες:

•σύγκρισης τιμών προϊόντων (τύπου skroutz),
•σύγκρισης και κρατήσεων αεροπορικών εισιτηρίων (τύπου airtickets),
•σύγκρισης και κρατήσεων ξενοδοχείων (τύπου booking),
•βραχυχρόνιας μίσθωσης (τύπου airbnb)
•επαγγελματικών καταλόγων (τύπου χρυσού οδηγού),
•καθώς και άλλες αντίστοιχες ιστοσελίδες, δεν υπολογίζονται ως διαφήμιση και ως εκ τούτου, ΔΕΝ είναι οι διαφημιζόμενοι υπόχρεοι υποβολής της εισφοράς.
 
Ωστόσο, σε περιπτώσεις διαφήμισης σε ιστοσελίδες της κατηγορίας μέσων μαζικής ενημέρωσης και ψυχαγωγίας, όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκαν τα παραδείγματα επί πληρωμής διαφήμισης σε ιστοσελίδα ενός ΜΜΕ με έδρα το εξωτερικό όπως επίσης στο Facebook, στην Google και σε άλλες αντίστοιχες εταιρίες/ιστότοπους, τότε ο διαφημιζόμενος επαγγελματίας (ή επιχείρηση) ΕΙΝΑΙ υπόχρεος υποβολής της εισφοράς.
 
Σε κάθε περίπτωση, περιμένουμε και τις γραπτές διευκρινίσεις από την Διοίκηση του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. για να ξεκαθαρίσει το τοπίο σχετικά με τους υπόχρεους υποβολής της εισφοράς αυτής.
 
................................................................................
 
Νέο χαράτσι υπέρ ΕΔΟΕΑΠ για διαφημίσεις σε Facebook, Google και γενικότερα internet
 
Ηταν δίκαιο και έγινε πράξη. Ετσι λοιπόν, ένα νέο χαράτσι και μάλιστα αναδρομικό, περιμένει όλους τους επαγγελματίες που θέλησαν να προβληθούν διαδικτυακά μέσω Facebook, Twitter, Google και γενικότερα μέσω internet.

Ο νέος φόρος, ανέρχεται στο 2% της καθαρής αξίας και θα καταλήγει στα ταμεία του ΕΔΟΕΑΠ.
 
Δείτε παρακάτω, διευκρινήσεις σχετικά με το νέο χαράτσι.
 
ΕΔΟΕΑΠ: Σχετικά με την ειδική εισφορά ποσοστού 2% επί των αμοιβών των υπηρεσιών διαφήμισης ή προβολής - Εγκύκλιος 11
 
organic-life
 
 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11/2018
 
ΘΕΜΑ: Ενημέρωση υπόχρεων για την Ειδική εισφορά ποσοστού 2% επί των αμοιβών των υπηρεσιών διαφήμισης ή προβολής ή εν γένει προώθησης πωλήσεων προϊόντων ή διάθεσης υπηρεσιών που τελούνται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο μέσω διαδικτύου (internet), σύμφωνα με τις διατάξεις της παράγ. 2 περίπτωση στ΄ του άρθρου 24 του Ν. 4498/2017 και απεικόνιση της διαδικασίας υποβολής και καταβολής της ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (ΑΚΕΕΔ)
 
ΣΧΕΤ: Οι διατάξεις των άρθρων 23 έως 29 του Κανονισμού Είσπραξης Εσόδων Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. (ΦΕΚ 1582/8-5-2018 τ.Β΄).
 
Σας γνωρίζουμε ότι με την παρ. 2 του άρθρου 24 του Ν.4498/2017 αντικαταστάθηκε η παρ.1 του άρθρου 6 του α.ν.248/1967 και προβλέφθηκε ως έσοδο του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. (στην περίπτωση στ΄), ειδική εισφορά ποσοστού 2% επί των αμοιβών των υπηρεσιών διαφήμισης παραγωγής ή προβολής ή εν γένει προώθησης πωλήσεων προϊόντων ή διάθεσης υπηρεσιών που τελούνται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο μέσω διαδικτύου (internet), εφόσον ο λήπτης των εν λόγω υπηρεσιών έχει κατοικία ή έδρα στην Ελλάδα και ανεξαρτήτως του τόπου κατοικίας ή έδρας του παρόχου των υπηρεσιών διαφήμισης και η οποία δεν βαρύνει τις επιχειρήσεις ΜΜΕ που καταβάλλουν αυτή, κατά την περίπτωση β΄ της ίδιας διάταξης.
 
Με την ειδική αυτή εισφορά βαρύνεται κάθε διαφημιστική υπηρεσία, παραγωγής ή δημοσίευσης ή προβολής, κάθε προώθηση πωλήσεων και διάθεση διαφημιστικών υπηρεσιών μέσω διαδικτύου (αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο), η οποία δεν τιμολογείται από τις επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας της περίπτωσης β΄ της διάταξης αυτής.
 
 
 
Η διάταξη εφαρμόζεται όταν ο διαφημιζόμενος ή προβαλλόμενος σε Μ.Μ.Ε. ή μέσω διαδικτύου (λήπτης των υπηρεσιών) κατοικεί ή εδρεύει στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως εάν ο πάροχος των υπηρεσιών αυτών είναι ημεδαπό  ή αλλοδαπό, φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
 
Υπόχρεος προς απόδοση της προβλεπόμενης ειδικής εισφοράς είναι ο παραπάνω λήπτης των υπηρεσιών παραγωγής, προβολής και διαφήμισης, ο οποίος θα πρέπει να αποδίδει το ποσοστό 2% από τις δαπάνες προβολής και διαφήμισης στον ΕΔΟΕΑΠ μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την ημερομηνία εκδόσεως του σχετικού παραστατικού.
 
Δηλαδή κάθε διαφημιζόμενο ή προβαλλόμενο σε Μ.Μ.Ε. ή μέσω διαδικτύου, φυσικό ή νομικό πρόσωπο με κατοικία ή έδρα στην Ελλάδα, εφόσον η έδρα της επιχείρησης που παρέχει σε αυτό το πρόσωπο την υπηρεσία διαφήμισης ή προβολής ή εν γένει προώθησης προϊόντος δεν είναι στην Ελλάδα, και δεν έχει υποχρέωση απόδοσης της εργοδοτικής εισφοράς ποσοστού 2% επί του κύκλου εργασιών της, θα πρέπει (το φυσικό ή νομικό αυτό πρόσωπο) να αποδίδει στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.  ποσοστό 2% επί του ποσού της τιμολογημένης δαπάνης διαφήμισης, προβολής ή προώθησης προϊόντος (προ Φ.Π.Α.), μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την ημερομηνία εκδόσεως του σχετικού παραστατικού.
 
1.-Υποβολή της Αναλυτικής Κατάστασης Ειδικής Εισφοράς 2% στο Διαδίκτυο – Προθεσμία υποβολής και καταβολής της ΑΚΕΕΔ
 
Η Αναλυτική Κατάσταση Ειδικής Εισφοράς στο Διαδίκτυο (ΑΚΕΕΔ) υποβάλλεται υποχρεωτικά στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., ηλεκτρονικά διαμέσου της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., έως την τελευταία ημερολογιακή ημέρα του μήνα που έπεται της περιόδου που αναφέρεται  και περιλαμβάνει στοιχεία αποκλειστικώς της χρονικής περιόδου στην οποία αναφέρεται (μήνας).
 
Το αναλογούν ποσό καταβάλλεται στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα που έπεται της περιόδου που αναφέρεται.  Ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται πάντοτε η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρισης της  ΑΚΕΕΔ στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.
 
2.- Απαραίτητα στοιχεία της Αναλυτικής Κατάστασης Ειδικής Εισφοράς 2% στο Διαδίκτυο
Η ΑΚΕΕΔ,  θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τις παρακάτω πληροφορίες:
 
α) Πλήρη στοιχεία και Αριθμό Φορολογικού Μητρώου της υπόχρεης επιχείρησης,
 
β) έτος και μήνα στον οποίο αναφέρεται,
 
γ) συνολικό ποσό στο πεδίο για τη μηνιαία διαφημιστική δαπάνη της επιχείρησης στο διαδίκτυο (internet) και
 
δ) το ποσοστό 2% που θα αντιστοιχεί στην  περίπτωση (γ).
 
3.-Κυρώσεις για εκπρόθεσμη, ανακριβή και μη υποβολή Αναλυτικής Κατάστασης Ειδικής Εισφοράς 2% στο Διαδίκτυο
 
Στους υπόχρεους που δεν υποβάλουν ΑΚΕΕΔ, την υποβάλουν εκπρόθεσμα ή την υποβάλουν με ανακριβή στοιχεία, επιβάλλεται πρόσθετη επιβάρυνση εισφοράς, όπως προβλέπεται για κάθε περίπτωση από το άρθρο 7 του Ν. 2972/2001, όπως ισχύει.
 
4.- Πρόσθετα τέλη ληξιπρόθεσμης Ειδικής Εισφοράς 2% στο Διαδίκτυο
 
Ο υπολογισμός των πρόσθετων τελών της κάθε είδους ληξιπρόθεσμης ειδικής εισφοράς ποσοστού 2% στο Διαδίκτυο προς τον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. γίνεται σύμφωνα με την περίπτωση 11 της υποπαραγράφου ΙΑ.2 της παρ. ΙΑ΄ του άρθρου πρώτου του Νόμου 4152/2013 (Α΄107), όπως ισχύει.
 
5.- Έναρξη διαδικασίας υποβολής και καταβολής της  ΑΚΕΕΔ
 
Κάθε υπόχρεος, όπως ανωτέρω προσδιορίστηκε, θα πρέπει έως 30/9/2018 να υποβάλει αναδρομικά, στην ηλεκτρονική εφαρμογή   του ΕΔΟΕΑΠ, τις Αναλυτικές Καταστάσεις Ειδικής Εισφοράς Διαδικτύου (ΑΚΕΕΔ) ανά μήνα, για το χρονικό διάστημα από 16/11/2017 έως και 31/8/2018, ΜΟΝΟ στην περίπτωση που υπήρχε σχετική δαπάνη.
 
Η είσοδος στην εφαρμογή γίνεται με τους κωδικούς TAXISNET  που έχει κάθε υπόχρεο Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο, όπως ανωτέρω αναφέρθηκε. Με την είσοδο στην εφαρμογή εμφανίζεται η Ταυτότητα Πληρωμής Ειδικής Εισφοράς στο Διαδίκτυο (ΤΠΕΕΔ) 2%, η οποία παραμένει αμετάβλητη για κάθε καταβολή. Mε την υποβολή της ΑΚΕΕΔ ΕΔΟΕΑΠ, εμφανίζεται το αποδεικτικό υποβολής στο οποίο αναγράφεται η προαναφερθείσα ΤΠΕΕΔ.
 
Η καταβολή του παραπάνω ποσοστού 2% θα πρέπει να γίνει έως 30/9/2018.
 
Η συγκεκριμένη ηλεκτρονική εφαρμογή ΑΚΕΕΔ θα αναρτηθεί και στο site του Οργανισμού (www.edoeap.gr).
 
Στην παρούσα εγκύκλιο επισυνάπτεται το εγχειρίδιο οδηγιών χρήστη ηλεκτρονικής υποβολής  ΑΚΕΕΔ .
 
Παρακαλούμε να ενημερώνεστε καθημερινά από το site του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π..
 
Για πληροφορίες σε ότι αφορά την υποβολή της ΑΚΕΕΔ. στην εφαρμογή του ΕΔΟΕΑΠ, μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα: 210 7264368 κα Μπαμπαλιούτα, 210 7264396 κα Αντύπα και 210 7264369 κα Λουλέ.
 
Προσοχή, το άνοιγμα της εφαρμογής θα σας γνωστοποιηθεί με νεότερο έγγραφο.
                             
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΠΑΚΟΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΜΠΙΑΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σου αρέσει το organiclife.gr / Like... έκανες ;
 
 
 
 
 
 
 
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση

organiclife.gr | 2018 | βιολογικά προϊόντα | Sitemap | Don`t panic, live... Organic !!! 
Organic Life. Οδηγός αγοράς βιολογικών προϊόντων και εναλλακτικών θεραπειών
............................................................................................................................................
Σημ.: Ολα τα άρθρα υγείας και λοιπές αναρτήσεις που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα, έχουν καθαρά και μόνον ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δε μπορούν να αντικαταστήσουν τη συμβουλή του ιατρού σας.