Διαφήμιση
Διαφήμιση
Το 25% εσφαλμένα μπερδεύει τα βιολογικά προϊόντα με τα ΠΟΠ / ΠΓΕ
Δευτέρα, 28 Αύγουστος 2017 00:00
01-biologika-pop-pge
 
Το 25% (1 στους 4) των καταναλωτών, μπερδεύει τα βιολογικά προϊόντα με τα ΠΟΠ σύμφωνα με έρευνα στο Χαροκόπειο πανεπιστήμιο, με τίτλο ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΠ/ΠΓΕ.
 
Η έρευνα διξήχθη από τους: Z. Λυκούδη, ∆. Σδράλη, Β. Κωσταρέλλη και Κ. Αποστολόπουλος και παρουσιάστηκε στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονοµίας –ΕΤΑΓΡΟ.
 
Οι συµµετέχοντες στην έρευνα, ανέφεραν ότι προτιµούν τα ελληνικά προϊόντα (77,5%), τα παραδοσιακά προϊόντα (70%), τα ΠΟΠ/ ΠΓΕ (53,2%) και τα βιολογικά προϊόντα (48,6%).
 
Το 25% των καταναλωτών, εσφαλμένα θεωρεί τα ΠΟΠ/ΠΓΕ ως βιολογικά, ενώ το 58,2% των καταναλωτών δεν είναι βέβαιοι για το αν τα ΠΟΠ/ΠΓΕ παράγονται χωρίς τη χρήση αγροχηµικών.
 
Με την ευκαιρία λοιπών, ας ξεδιαλύνουμε το τοπίο σχετικά με τα ΠΟΠ, ΠΓΕ & ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ.
 
Βιολογικά προϊόντα ονομάζονται αυτά που έχουν παραχθεί χωρίς τη χρήση φυτοφαρμάκων και χημικών λιπασμάτων.
 
Σκευάσματα χρησιμοποιούνται και στη βιολογική γεωργία, αλλά είναι φυσικά χωρίς να προκαλούν βλάβες στον ανθρώπινο οργανισμό. Πχ για τη λίπανση χρησιμοποιείται compost, κοπριά κλπ…
 
 
....................................................................................
 
ΠΟΠ προϊόν ονομάζεται αυτό που είναι προστατευμένης ονομασίας προέλευσης.
Πρέπει δηλαδή…
α) να κατάγεται από μια συγκεκριμένη οριοθετημένη περιοχή,
 
β) η ποιότητά του να οφείλεται στο ιδιαίτερο γεωγραφικό περιβάλλον που περιλαμβάνει τους εγγενής φυσικούς και ανθρώπινους παράγοντες.
 
γ) να παράγεται, να μεταποιείται και να επεξεργάζεται στην οριοθετημένη περιοχή.
 
....................................................................................
 
ΠΓΕ προϊόν ονομάζεται αυτό που είναι προστατευμένης γεωγραφικής ένδειξης.
Πρέπει δηλαδή…
α) να κατάγεται από την εν λόγω περιοχή.
 
β) η ποιότητά του, η φήμη του ή άλλα χαρακτηριστικά του να μπορούν να αποδοθούν στην εν λόγω γεωγραφική καταγωγή.
 
γ) να παράγεται ή/και να μεταποιείτε ή/και να επεξεργάζεται στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή.
 
 
 
 
 
 
 
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση

organiclife.gr | 2019 | βιολογικά προϊόντα | Sitemap | Don`t panic, live... Organic !!! 
Organic Life. Οδηγός αγοράς βιολογικών προϊόντων και εναλλακτικών θεραπειών
 
Η ιστοσελίδα, χρησιμοποιεί cookies, με σκοπό την ομαλή λειτουργία της. 
............................................................................................................................................
Σημ.: Ολα τα άρθρα υγείας και λοιπές αναρτήσεις που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα, έχουν καθαρά και μόνον ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δε μπορούν να αντικαταστήσουν τη συμβουλή του ιατρού σας.