Διαφήμιση
Τί αλλάζει στα βιολογικά προϊόντα. Αυστηρότερους ελέγχους θεσπίζει το Ευρωκοινοβούλιο
Πέμπτη, 15 Οκτώβριος 2015 13:53
15-biologika 
 
Με 33 ψήφους Υπέρ, 4, κατά, 7 αποχές εγκρίθηκε το σχέδιο από την Επιτροπή Γεωργίας, υπό την προεδρία του Czesław Adam Siekierski κι άναψε το πράσινο φως για τις διαπραγματεύσεις σε ό, τι αφορά στην ποιότητα και την ασφάλεια των Τροφίμων.
 
Το πλαίσιο γίνεται αυστηρότερο και για τους βιοκαλλιεργητές, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα σε όλη την αλυσίδα και τα κράτη μέλη πρέπει να ανταποκριθούν, ενώ θεσπίζονται αυστηρότεροι κανονισμοί και για τα εισαγόμενα από τρίτες χώρες.
 
Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, οι βιοκαλλιεργητές, μεταποιητές, έμποροι και οι εισαγωγείς πρέπει να πληρούν υψηλότερα αλλά και πιο ρεαλιστικά κριτήρια αειφορίας και να υποβάλλονται σε αυστηρούς ελέγχους τροφίμων για τυχόν εξαπάτηση και για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στο βιολογικό σήμα της ΕΕ.
 
Για το λόγο αυτό, θα θεσπιστούν αυστηρά μέτρα για την αποφυγή της μόλυνσης των βιολογικών τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων των μικτών βιολογικών και συμβατικών εκμεταλλεύσεων, από πλευράς Ευρώπης, η οποία ενέκρινε τελικά σχέδια για να βοηθήσει τους μικρούς αγρότες να μετατρέψουν την παραγωγή τους σε βιολογική.
 
«Είμαστε ικανοποιημένοι απ΄αυτά που έγιναν. Αλλά ξέρουμε ότι όλα αυτά θα λειτουργήσουν στην πράξη μόνο αν όλοι οι φορείς που εμπλέκονται αναλάβουν την ευθύνη να κάνουν καλύτερο το έργο της βιολογικής γεωργίας», δήλωσε ο εισηγητής, ο Martin Häusling (ΠΡΣ / ΕΕΣ, DE), ο οποίος θα οδηγήσει τη διαπραγματευτική ομάδα του Κοινοβουλίου, κατά τη διάρκεια των συνομιλιών με το Συμβούλιο σχετικά με την τελική διατύπωση του νέου οργανικού νόμου.
 
Αυστηροί έλεγχοι ετήσιοι για τον κίνδυνο και σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού
Σε αντίθεση με την αρχική πρόταση της Επιτροπής, η Επιτροπή Γεωργίας επέμενε ότι η βιολογική γεωργία απαιτεί εξατομικευμένο καθεστώς των ελέγχων σε όλη την αλυσίδα για να αποφευχθεί η απάτη στην αλυσίδα των τροφίμων.
 
Οι ευρωβουλευτές υποστήριξαν την πρόθεση της Επιτροπής να καταστούν οι έλεγχοι με βάση το στατιστικό κίνδυνο, αλλά αρνήθηκαν να παραιτηθούν της άποψης ότι αυτός ο έλεγχος πρέπει να είναι επιτόπιος στα βιολογικά αγροκτήματα, μια φορά το χρόνο.
 
Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να εξασφαλίζουν την ιχνηλασιμότητα κάθε προϊόντος σε όλα τα στάδια της παραγωγής, παρασκευής και διανομής και να δίνουν εγγυήσεις στους καταναλωτές ότι τα βιολογικά προϊόντα που αγοράζουν είναι πραγματικά βιολογικά.
 
Προληπτικά μέτρα αντί των ειδικών ορίων για τα φυτοφάρμακα
Οι ευρωβουλευτές εισήγαγαν νέα προληπτικά μέτρα για την αύξηση της λογοδοσίας των φορέων σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού ώστε ν΄αποφευχθεί ο κίνδυνος χρήσης μη εγκεκριμένων τεχνικών.
 
Εάν οι κανόνες βιολογικής παραγωγής της ΕΕ παραβιάζονται ή υπάρχουν υπόνοιες για μη εγκεκριμένων φυτοφαρμάκων, το τελικό προϊόν δεν πρέπει να φέρει το βιολογικό σήμα ωσότου ολοκληρωθεί η περαιτέρω έρευνα. Το προϊόν μπορεί να πωλείται μόνο ως βιολογικό προϊόν, εάν είναι σαφές, μετά από κατάλληλη εξέταση, ότι η μόλυνση ήταν αναπόφευκτη και ο βιοκαλλιεργητής είχε εφαρμόσει όλα τα μέτρα προφύλαξης.
 
Από τις προτάσεις που τέθηκαν ήταν να υποστηριχθεί η ομαδική πιστοποίηση για τους μικρούς αγρότες , ώστε να κάνουν τη ζωή τους ευκολότερη και να προσελκύσουν έτσι περισσότερους καλλιεργητές στη βιολογική γεωργία.
 
Εάν κριθεί αναγκαίο, η Επιτροπή θα μπορούσε, μετά το 2020, να καταλήξει σε μια νομοθετική πρόταση για τον καθορισμό ανώτατων ορίων για μη επιτρεπόμενες ουσίες και αποζημίωση των αγροτών για αναπόφευκτη μόλυνση.
 
Ενίσχυση της παραγωγής της ΕΕ: αυστηρή ρύθμιση σε μικτές εκμεταλλεύσεις και ομαδική πιστοποίηση
Η COMAGRI απέρριψε τα σχέδια της Κομισιόν για τις μικτές εκμεταλλεύσεις, δηλαδή γεωργικές εκμεταλλεύσεις που παράγουν ταυτόχρονα συμβατικά και βιολογικά τρόφιμα και θέτει ως προϋπόθεση οι δραστηριότητες της συμβατικής γεωργίας να είναι σαφώς διαχωρισμένες και να διαφοροποιούνται από αυτές της βιολογικής γεωργίας.
 
Επίσης, η COMAGRI υποστήριξε την ομαδική πιστοποίηση για τους μικρούς αγρότες ώστε να γίνει τη ζωή τους ευκολότερη και να προσελκύσει περισσότερους από αυτούς στη βιολογική γεωργία.
 
Οι εισαγωγές να συμμορφώνονται με τα πρότυπα της ΕΕ
Η COMAGRI υποστήριξε την αρχική πρόταση της Κομισιόν ότι όλα τα εισαγόμενα προϊόντα πρέπει να συμμορφώνονται με τους αυστηρούς κανόνες της ΕΕ.
 
Ισοδύναμοι κανόνες, που απαιτούν από τις τρίτες χώρες να συμμορφωθούν με παρόμοια, αλλά όχι ταυτόσημα πρότυπα, θα πρέπει να καταργηθούν σταδιακά μέσα στα επόμενα 5 χρόνια.
 
Ωστόσο, για να αποφευχθεί η ξαφνική διακοπή του εφοδιασμού της αγορά της ΕΕ, η COMAGRI αναφέρει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση, για μέγιστο χρονικό διάστημα 2 ετών, να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις εισαγωγής για ορισμένα προϊόντα τα οποία δεν συμμορφώνονται πλήρως με τα πρότυπα της ΕΕ, λόγω των κλιματικών συνθηκών, για παράδειγμα.
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Περισσότερα βιολογικά νέα...  

 

 

 

 

 

 

 
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση

organiclife.gr | 2019 | βιολογικά προϊόντα | Sitemap | Don`t panic, live... Organic !!! 
Organic Life. Οδηγός αγοράς βιολογικών προϊόντων και εναλλακτικών θεραπειών
 
Η ιστοσελίδα, χρησιμοποιεί cookies, με σκοπό την ομαλή λειτουργία της. 
............................................................................................................................................
Σημ.: Ολα τα άρθρα υγείας και λοιπές αναρτήσεις που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα, έχουν καθαρά και μόνον ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δε μπορούν να αντικαταστήσουν τη συμβουλή του ιατρού σας.