Διαφήμιση
Μόνο με προσκόμιση τιμολογίων οι επιδοτήσεις βιολογικών
Τρίτη, 28 Νοέμβριος 2017 14:16
28-biologika 
Να είναι υποχρεωμένος ο δικαιούχος να προσκοµίζει τιµολόγια πώλησης για τουλάχιστον 50% της παραγωγής του, καθώς και τιµολόγια αγοράς σπόρων, σκευασµάτων κτλ. σε ορισµένες καλλιέργειες όπως η µηδική, προτείνουν οι βιοκαλλιεργητές των Σερρών, ώστε να αποφευχθούν φαινόµενα κερδοσκοπίας στο σχετικό Μέτρο ενίσχυσης.
 
Οπως αναφέρει το agronews.gr, αυτή η άποψη περιλαμβάνεται στις προτάσεις που θα συνεκτιµηθούν στις αποφάσεις που θα λάβει το προσεχές διάστηµα η πολιτική ηγεσία σχετικά µε το Μέτρο 11 για τη Βιολογική Γεωργία, όπως προέκυψε µετά από πρόσφατη συνάντηση των βιοκαλλιεργητών µε τον αναπληρωτή υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιάννης Τσιρώνης.

24-organic-life

Ένταξη όλων των κηπευτικών
Παράλληλα, η Ένωση Βιοκαλλιεργητών Ν. Σερρών θεωρεί προς πρέπει να εντάσσονται στο Μέτρο µόνο κατά κύριο επάγγελµα αγρότες, ενώ λέει πως είναι αναγκαίο να προβλεφθούν περισσότερα κονδύλια για τους παλιούς, σε σχέση µε τους νέους βιοκαλλιεργητές. Στις απόψεις τους παράλληλα παραθέτουν την αναγκαιότητα να ενταχθούν όλα τα κηπευτικά και τα θερµοκήπια στα φυλλοειδή.

Ως επιπλέον πόροι για τις παραπάνω προτάσεις και ιδιαίτερα για την κάλυψη της ενίσχυσης νέων ειδών θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν τα χρήµατα που περίσσεψαν από την προηγούµενη πενταετία της Βιολογικής Γεωργίας, καθώς και από µία µικρή µείωση υπαρχόντων επιδοτούµενων καλλιεργειών (π.χ. εκτακτικές-µηδική), σύµφωνα µε τους Σερραίους.

Όσον αφορά τη µοριοδότηση προτείνεται η εµπειρία των βιοκαλλιεργητών να γίνει 10ετής και για κάθε χρόνο καλλιέργειας να µοριοδοτείται µε 10 µόρια. Στα ηλικιακά όρια, έως 35 ετών να µοριοδοτούνται µε 250 µόρια και έως 45 ετών µε 125 µόρια. Παράλληλα σύµφωνα πάντα µε τους βιοκαλλιεργητές των Σερρών υπογραµµίζεται ότι: «Έχουν αδικηθεί πολλές περιφεριακές ενότητες µε την απονιτροποίηση, γι’ αυτό προτείνουµε να µειωθεί η επιχορήγηση της ώστε να ενισχυθεί η βιολογική γεωργία, καθώς και µε τις περιοχές NATURA οπότε θα πρέπει να εξαιρεθούν απο τη 2η προκήρυξη».

Με αναλογία «80-20» τα χρήµατα σε παλιούς και νέους

Τα 100 εκ. ευρώ που θα διατεθούν στη Βιολογική Γεωργία, οι βιοκαλλιεργητές Σερρών προτείνουν να κατανεµηθούν κατά 80% στους παλιούς και 20% στους νέους βιοκαλλιεργητές, µε µετατροπή. «Πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να επιστραφούν τα επιπλέον 120 εκ. ευρώ που υπήρχαν αρχικά για το πρόγραµµα, επειδή τα 100 εκ. είναι πολύ µικρό ποσό σε σχέση µε τις ανάγκες.

Ως επιπλέον πόροι για τις παραπάνω προτάσεις και ιδιαίτερα για την κάλυψη της ενίσχυσης νέων ειδών θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν τα χρήµατα που περίσσεψαν από την προηγούµενη πενταετία της Βιολογικής Γεωργίας, καθώς και από µία µικρή µείωση υπαρχόντων επιδοτούµενων καλλιεργειών (π.χ. εκτακτικές-µηδική)», σηµειώνουν σχετικά.

Μόνο κατά κύριο επάγγελµα αγρότες

Στο Μέτρο 11 και σε κάθε χρηµατοδοτούµενο πρόγραµµα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, πρέπει να εντάσσονται µόνο 100% κατά κύριο επάγγελµα αγρότες, τονίζεται στις θέσεις των Σερραίων που υπογραµµίζουν ότι «οι αγρότες ουδέποτε διεκδίκησαν επιχορηγήσεις από άλλους κλάδους οπότε θεωρούµε αδιανόητο να ενταχτούν στο Μέτρο 11 άτοµα φυσικά ή νοµικά τα οποία δεν ανήκουν στην αγροτική παραγωγή αλλά έχουν τις γεωργικές δραστηριότητες σαν συµπληρωµατικό εισόδηµα η απασχόληση».
 
 
 
 
 
 

Σου αρέσει το organiclife.gr / Like... έκανες ;

 

 

 

Περισσότερα βιολογικά νέα 

 

 

 

 
 
 
 
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση

organiclife.gr | 2019 | βιολογικά προϊόντα | Sitemap | Don`t panic, live... Organic !!! 
Organic Life. Οδηγός αγοράς βιολογικών προϊόντων και εναλλακτικών θεραπειών
 
Η ιστοσελίδα, χρησιμοποιεί cookies, με σκοπό την ομαλή λειτουργία της. 
............................................................................................................................................
Σημ.: Ολα τα άρθρα υγείας και λοιπές αναρτήσεις που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα, έχουν καθαρά και μόνον ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δε μπορούν να αντικαταστήσουν τη συμβουλή του ιατρού σας.