Διαφήμιση
Ποια βιολογικά προϊόντα μπορούν να διατεθούν στις αγορές βιοκαλλιεργητών σύμφωνα με τη νέα ΚΥΑ
Τετάρτη, 03 Ιούλιος 2019 12:31
03-biologikes-laikes-proionta 
 
Υπογράφηκε η πολυαναμενόμενη απόφαση νομιμοποίησης των αγορών παραγωγών βιολογικών προϊόντων.
 
Σύμφωνα με την απόφαση, οι βιολογικές λαϊκές είναι αυτοδιαχειριζόμενες και επιτρέπετε να μετέχουν παραγωγοί και μόνον με ιδιοπαραγώμενα προϊόντα, ενώ φυσικά απαγορεύονται τα προϊόντα από τρίτες χώρες.
 
Ποια βιολογικά προϊόντα επιτρέπεται να πωλούνται στις βιολογικές λαϊκές.
Τα κυρίως βιολογικά προϊόντα που μπορούν να διατεθούν στις βιολογικές λαϊκές, είναι τα οπωροκηπευτικά, τα αυγά, λοιπά αγροτικά προϊόντα όπως ελιές, καρύδια, οσπρια, ελαιόλαδο, κρασί, μέλι, πουλερικά, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, κλπ.
 
Δείτε σύμφωνα με το άρθρο 3, τα βιολογικά προϊόντα που μπορούν να διατεθούν στις αγορές βιοκαλλιεργητών:
 

 
organic-life
 
 
Άρθρο 3
Διακινούμενα είδη στις αγορές παραγωγών βιολογικών προϊόντων
 
Στις αγορές παραγωγών βιολογικών προϊόντων επιτρέπεται η διακίνηση των παρακάτω προϊόντων, τα οποία είναι αποκλειστικής παραγωγής των ιδίων των παραγωγών και πληρούν τους όρους ποιότητας υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας περί τροφίμων, καθώς και τις σχετικές κατά περίπτωση προϊόντος διατάξεις της ειδικής εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας:
α. Οπωροκηπευτικά κατ’ έφαρμογήν του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 543/2011 (L 157).
 
β. Αυγά σφραγισμένα με το διακριτικό αριθμό του παραγωγού.
 
γ. Λοιπά αγροτικά προϊόντα, όπως ελιές, καρύδια, κάστανα, όσπρια.
 
 
………………………………………………………………………
 
Δείτε ακόμα:
 
………………………………………………………………………
 
 
δ. Ελαιόλαδο συσκευασμένο, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 29/2012 (ΕΕ L 012, σ. 14) και την αριθμ. 323902/18.9.2009 (Β΄ 2026) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
 
ε. Οίνος εμφιαλωμένος, ο οποίος έχει παραχθεί, εμφιαλωθεί και επισημανθεί, σύμφωνα με την κείμενη ενωσιακή και εθνική αμπελοοινική νομοθεσία, όπως ισχύει [Κανονισμός (ΕΕ) 1308/2013 (ΕΕ L 347), Κανονισμός (ΕΚ) 606/2009 (ΕΕ L 193), Κανονισμός (ΕΚ) 607/2009 (ΕΕ L 193), Κανονισμός (ΕΚ) 273/2018, αριθμ. 5833/155045/12.12.2013 (Β΄ 3324) κοινή υπουργική απόφαση, αριθμ. 285870/1.9.2004 (Β΄ 1372) κοινή υπουργική απόφαση, υπ’ αριθμ. 6141/148160/30.12.2015 (Β΄ 2904) κοινήυπουργικήαπόφαση, αριθμ. 5067/117292/ 27.10.2015 (Β΄ 2323) κοινή υπουργική απόφαση, αριθμ. 5042/116548/26.10.2015 (Β΄ 2323) υπουργική απόφαση].
 

organic-life-botana

  

στ. Μέλι τυποποιημένο.
 
ζ. Πουλερικά που πληρούν τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής των τροφίμων, σύμφωνα με την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία [αριθμ. 2379/82701/19.7.2016 (Β΄ 2330) υπουργική απόφαση].
 
η. Προϊόντα υδατοκαλλιέργειας.
 
θ. Προϊόντα απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών (διήμερων).
 
ι. Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, φυτάρια κηπευτικών, δενδρύλλια οπωροφόρων και φυτά αμπέλου, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν ο ν. 1564/1985 (Α΄ 164) και οι υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότησή του.
 
ια. Προϊόντα οικοτεχνίας του άρθρου 3 της αριθμ. 4912/120862/5.11.2015 (Β΄ 2468) απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτή, όπως γαλακτοκομικά, μαρμελάδες, γλυκά του κουταλιού, παραδοσιακά ζυμαρικά, βότανα και αρτοσκευάσματα.

ιβ. Αλλαντικά από παραγωγούς κτηνοτρόφους, εφόσον έχουν παραχθεί σε εγκεκριμένες μονάδες, τηρουμένων των όρων υγιεινής και ασφάλειας, σύμφωνα με την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.
 
ιγ. Γαλακτοκομικά προϊόντα.
 
ιδ. Μεταποιημένα προϊόντα που δεν μεταποιούνται στην εγκατάσταση του παραγωγού, αλλά σε μη ιδιόκτητες εγκαταστάσεις λειτουργούσες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Στην περίπτωση αυτή ο παραγωγός υποχρεούται να έχει διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή, τα παραστατικά στοιχεία από τα οποία προκύπτουν οι ποσότητες του προϊόντος που παραδόθηκαν στην εγκατάσταση μεταποίησης και αντίστοιχα οι τελικές ποσότητες των προϊόντων που παρέλαβε, ιε. Λοιπά, μη επεξεργασμένα πρωτογενή προϊόντα που σχετίζονται με την κύρια παραγωγή. Ενδεικτικά, αναφέρονται τα αμπελόφυλλα για τους αμπελοκαλλιεργητές, τα άνθη κολοκυθιού για τους αντίστοιχους καλλιεργητές και τα αυτοφυή φυτά που φύονται εντός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων των παραγωγών.

Στις αγορές παραγωγών βιολογικών προϊόντων απαγορεύεται ρητά η διακίνηση προϊόντων από άλλες χώρες.
 
Κατά τη διακίνηση και πώληση των τροφίμων τηρούνται οι απαιτήσεις του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού ΕΚ 852/2004 (L 139). Ειδικά για τα προϊόντα ζωικής προέλευσης και υδατοκαλλιέργειας, πρέπει να διατηρούνται, να διακινούνται και να διατίθενται από ειδικά διασκευασμένα οχήματα αυτοκινούμενα ή ρυμουλκούμενα, ώστε να τηρείται η αλυσίδα ψύξης με βάση τις θερμοκρασίες συντήρησης που απαιτούνται για κάθε προϊόν κατά περίπτωση.

Ανάλογα με τα προϊόντα που διακινεί ο παραγωγός οφείλει να έχει στην κατοχή του τα ειδικά δικαιολογητικά κατά περίπτωση που προβλέπονται στο άρθρο 10 του ν. 4497/2017 και να τα επιδεικνύει στις αρμόδιες αρχές ελέγχου, εφόσον του ζητηθεί
 
 
 
 
 
Περισσότερα βιολογικά νέα
 
 
 
 
 

Σου αρέσει το organiclife.gr / Like... έκανες ;

 
 
 
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση

organiclife.gr | 2020 | βιολογικά προϊόντα | Sitemap | Don`t panic, live... Organic !!! 
Organic Life. Οδηγός αγοράς βιολογικών προϊόντων και εναλλακτικών θεραπειών
 
Η ιστοσελίδα, χρησιμοποιεί cookies, με σκοπό την ομαλή λειτουργία της. 
............................................................................................................................................
Σημ.: Ολα τα άρθρα υγείας και λοιπές αναρτήσεις που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα, έχουν καθαρά και μόνον ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δε μπορούν να αντικαταστήσουν τη συμβουλή του ιατρού σας.