Διαφήμιση
Διαφήμιση
1- 4 Δεκεμβρίου οι προκαταβολές για βιολογικά
Τετάρτη, 25 Νοέμβριος 2020 17:29
25-biologika 
 
Η προκαταβολή για Βιολογικά θα πραγματοποιηθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το τετραήμερο από μία έως τέσσερις Δεκεμβρίου.
 
Μέχρι τις 23 Δεκεμβρίου, αναµένεται να έχει ξεκινήσει και η πληρωµή τόσο της δεύτερης δόσης της βασικής ενίσχυσης, µαζί µε πρασίνισµα και ενίσχυση νεαρών αγροτών, και το Εθνικό Απόθεµα, αλλά και η εξισωτική αποζηµίωση του 2020, µε συνολικό προϋπολογισµό αυξηµένος κατά 16,9 εκατ. ευρώ από την πρόσκληση που δηµοσιεύτηκε τον περασµένο Ιούνιο και κατά 3 εκατ. ευρώ από πέρυσι, σύµφωνα µε τροποποιητική απόφαση.
 
 
organic-life
 
 
Ενστάσεις µέχρι 16 ∆εκεµβρίου για ανακτήσεις αχρεωστήτως ή παρατύπως καταβληθέντων ποσών
Στη διαδικασία ανάκτησης των αχρεωστήτως ή παρατύπως καταβληθέντων ποσών και των οφειλών από διοικητικές κυρώσεις που προέκυψαν κατόπιν των διοικητικών, επιτόπιων και διασταυρωτικών µηχανογραφικών ελέγχων για το ηµερολογιακό έτος αιτήσεων 2019 προχωρά ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ενηµερώνοντας του παραγωγούς ότι οι οφειλές χωρίζονται σε τρείς κατηγορίες:

•    Αχρεωστήτως ή παρατύπως καταβληθέντα ποσά

•    Οφειλές από διοικητικές κυρώσεις

•    Οφειλές από κυρώσεις πολλαπλής συµµόρφωσης.
 
 
balloon-tsantes 

Ο Οργανισµός Πληρωµών, µε ανακοίνωσή του, καλεί τους αγρότες να προχωρήσουν άµεσα στην καταβολή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και των οφειλών από κυρώσεις πολλαπλής συµµόρφωσης που τους έχουν υπολογιστεί και τους ενηµερώνει ότι µπορούν να υποβάλουν έγγραφες παρατηρήσεις έως τις 16 ∆εκεµβρίου στο αρµόδιο Περιφερειακό Γραφείο του ΟΠΕΚΕΠΕ µε επισυναπτόµενα αποδεικτικά στοιχεία, που να ενισχύουν τα επιχειρήµατά τους.

Σε περίπτωση µη καταβολής των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και µη υποβολής ενστάσεων εντός της προθεσµίας, ή σε περίπτωση που οι έγγραφες παρατηρήσεις κριθούν αβάσιµες, ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα προχωρήσει τη διαδικασία ανάκτησης. Τέλος, επισηµαίνεται ότι, κατά την εξόφληση της βασικής ενίσχυσης για όλους τους παραγωγούς που πληρούν τους όρους επιλεξιµότητας, εφόσον δεν διαπιστωθεί καταβολή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών/οφειλών, το εν λόγω ποσό ή τµήµα αυτού καλύπτεται από το τυχόν ποσό της εξόφλησης.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σου αρέσει το organiclife.gr ;
Θα το εκτιμούσαμε εάν μας το έδειχνες με ένα LIKE…

 
 
 
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση

organiclife.gr | 2020 | βιολογικά προϊόντα | Sitemap | Don`t panic, live... Organic !!! 
Organic Life. Οδηγός αγοράς βιολογικών προϊόντων και εναλλακτικών θεραπειών
 
Η ιστοσελίδα, χρησιμοποιεί cookies, με σκοπό την ομαλή λειτουργία της. 
............................................................................................................................................
Σημ.: Ολα τα άρθρα υγείας και λοιπές αναρτήσεις που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα, έχουν καθαρά και μόνον ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δε μπορούν να αντικαταστήσουν τη συμβουλή του ιατρού σας.