Διαφήμιση
Διαφήμιση
Εως και 31/12/2025 η επιλεξιμότητα δαπανών στα βιολογικά
Τρίτη, 10 Μάιος 2022 12:54
10-biologika 
 
Εως και 31/12/2025 η επιλεξιμότητα δαπανών στα βιολογικά, σύμφωνα με σχετική απάντηση του υφυπουργού Γεωργίου Στύλιου στον Κυριάκο Βελόπουλο, ο οποίος κατέθεσε σχετική ερώτηση στου Βουλή.
 
Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Κ. Βελόπουλος, σας πληροφορούμε τα εξής: Βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2020/2220, συνεχίζεται η υλοποίηση των Μέτρων που προβλέπονται στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020 και για τα έτη 2021 και 2022 με την κατανομή επιπλέον πόρων, ενώ η επιλεξιμότητα των δαπανών συνεχίζεται έως και τις 31/12/2025.
 
 
organic-life-2
 
Ειδικά για μέτρα με πολυετείς δεσμεύεις, όπως το Μέτρο 11 «Βιολογική Γεωργία», ο Κανονισμός δίνει την δυνατότητα νέας προκήρυξης με διάρκεια δεσμεύσεων από ένα ως τρία έτη. Με την πρόταση που υπέβαλλε η χώρα μας και την έγκριση της 9ης τροποποίησης του ΠΑΑ, δίνεται η δυνατότητα για έκδοση νέας πρόσκλησης (νέες δεσμεύσεις) και μάλιστα με τη μέγιστη διάρκεια που προβλέπει ο κανονισμός, των τριών ετών.
 
Με την έκδοση της αριθ. 2916/374421/24-12-2021 Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 11 ‘‘Βιολογική Γεωργία’’ του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) 2220/2020 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (Β΄6266/28-12-2021), καθορίστηκε το αναγκαίο θεσμικό πλαίσιο με βάση το οποίο στις 27-1-2022 εκδόθηκε η νέα αριθ. 189/22614/27-1-2022 πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης για συμμετοχή στο Μέτρο 11, συνολικού προϋπολογισμού 490 εκατ. ευρώ.
 
organic-life
 
Δεδομένου ότι, οι πόροι που κατανέμονται στην τρέχουσα πρόσκληση είναι αυξημένοι και θα δοθούν για τριετούς διάρκειας δεσμεύσεις, εκτιμάται ότι ειδικά οι παλαιοί βιοκαλλιεργητές έχουν αυξημένες πιθανότητες να ενταχθούν σχεδόν στο σύνολό τους.
 
Τα κριτήρια επιλογής θα εφαρμοστούν διακριτά για κάθε μία από τις εξής κατηγορίες καλλιεργειών: α) Αροτραίες καλλιέργειες (που κατά κύριο λόγο είναι μεγάλες εκμεταλλεύσεις) και β) Μόνιμες καλλιέργειες, κηπευτικά και αρωματικά – φαρμακευτικά φυτά (που κατά κύριο λόγο είναι πολύ μικρότερες εκμεταλλεύσεις), ανεξάρτητα από την Περιφέρεια που ανήκουν.
 
Αντίστοιχα, στη ζωική παραγωγή, διακριτά θα αξιολογηθούν οι εκμεταλλεύσεις βοοειδών και αιγοπροβάτων από τις εκμεταλλεύσεις μελισσοκομίας, και πάλι ανεξαρτήτως της Περιφέρειας που ανήκουν. Με την επιλογή της διαφορετικής κατάταξης, ανάλογα με την κατηγορία της καλλιέργειας ή της εκτροφής που ο κάθε παραγωγός επιθυμεί να εντάξει στο Μέτρο, αίρονται αδικίες ακόμα και μέσα στην ίδια Περιφέρεια μεταξύ εκμεταλλεύσεων με διαφορετικά χαρακτηριστικά ως προς το μέγεθος της εκμετάλλευσης. Επίσης, όλοι οι παραγωγοί με τα ίδια χαρακτηριστικά θα αξιολογηθούν με τους ίδιους όρους και θα λαμβάνουν την ίδια βαθμολογία, σε όλη την επικράτεια και θα έχουν την ίδια πιθανότητα ένταξης, η οποία δε θα διαφέρει ανάλογα με την κατανομή ανά Περιφέρεια.
 
Σε ό, τι αφορά ειδικά το κριτήριο επιλογής της έκτασης για παραγωγή ζωοτροφών για τις δράσεις της βιολογικής κτηνοτροφίας σημειώνουμε ότι έχει μπει ως ανώτατο όριο έκτασης τα 40 στρ. και επομένως παραγωγοί που κατέχουν εκτάσεις μεγαλύτερες των 40 στρ. στις οποίες παράγονται βιολογικές ζωοτροφές, θα λαμβάνουν την ίδια ανώτατη βαθμολογία, ανεξαρτήτως μεγέθους έκτασης και με τον τρόπο αυτό καθορίζεται μια οροφή στην μοριοδότηση των μεγάλων εκτάσεων με ζωοτροφές.
 
Είναι προφανές ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων λαμβάνοντας υπόψη και τις νέες δεσμεύσεις που προκύπτουν από την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία για αύξηση της έκτασης που καλλιεργείται με βιολογικές μεθόδους παραγωγής σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαθέτει για το Μέτρο 11 τους περισσότερους κοινοτικούς πόρους, στο πλαίσιο του Μεταβατικού Κανονισμού και συγκεκριμένα το 32% των συνολικών διαθέσιμων για την διετία 2021-2022.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σου αρέσει το organiclife.gr ;
Θα το εκτιμούσαμε εάν μας το έδειχνες με ένα LIKE…

 
 
 
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση

organiclife.gr | 2022 | βιολογικά προϊόντα | Sitemap | Don`t panic, live... Organic !!! 
Organic Life. Οδηγός αγοράς βιολογικών προϊόντων και εναλλακτικών θεραπειών
 
Η ιστοσελίδα, χρησιμοποιεί cookies, με σκοπό την ομαλή λειτουργία της. 
............................................................................................................................................
Σημ.: Ολα τα άρθρα υγείας και λοιπές αναρτήσεις που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα, έχουν καθαρά και μόνον ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δε μπορούν να αντικαταστήσουν τη συμβουλή του ιατρού σας.