Διαφήμιση
Διαφήμιση
Αποζημιώσεις και για τα βιολογικά φρούτα - λαχανικά
Παρασκευή, 03 Ιούλιος 2015 11:42
03-biologika
 
Αποζημιώσεις και για τους παραγωγούς βιολογικών φρούτων - λαχανικών θα περιλαμβάνει ο νέος κανονισμός βιολογικών.  
 
Οι ενισχύσεις, σύµφωνα µε το προσχέδιο του οδηγού των Προγραµµάτων, θα χορηγούνται ετησίως για να αποζηµιώνουν τους δικαιούχους για το σύνολο ή µέρος των πρόσθετων δαπανών, του διαφυγόντος εισοδήµατος και του κόστους συναλλαγής, έως 20%, ως αποτέλεσµα των δεσµεύσεων που ελήφθησαν. Όταν οι δεσµεύσεις αναλαµβάνονται από οµάδες αγροτών, το ανώτατο ποσοστό είναι 30 %.

Ειδικότερα το Μέτρο θα εφαρµόζεται σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις, οι δικαιούχοι των οποίων:
-αναλαµβάνουν για µια πενταετία να διατηρήσουν στο σύστηµα της βιολογικής γεωργίας στο πλαίσιο του Καν. (ΕΚ) 834/2007 τα αγροτεµάχια µε τις καλλιέργειες που επιθυµούν στην εκµετάλλευση τους

-διατηρούν σύµβαση µε ένα εγκεκριµένο Οργανισµό Ελέγχου και Πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων εφαρµόζουν πιστά τις κατευθύνσεις, προδιαγραφές και τεχνικές της βιολογικής γεωργίας, σύµφωνα µε τον Καν. (ΕΚ) 834/2007

-διατηρούν σταθερά σε έκταση και θέση τα ενταγµένα αγροτεµάχια Το ελάχιστο µέγεθος των υπό ένταξη αγροτεµαχίων ανέρχεται σε 0,1Ha. Το ελάχιστο µέγεθος της εκµετάλλευσης ανέρχεται σε 0,2 Ha για ετήσιες καλλιέργειες, 0,3 για µόνιµες φυτείες και 0,3 για µεικ τές εκµεταλλεύσεις
 
Για μία πενταετία οι νέες συμβάσεις, προτεραιότητα τα παραδοσιακά προϊόντα

∆ικαιούχοι για ένταξη στη δράση κρίνονται όσοι αναλαµβάνουν να διατηρήσουν στο σύστηµα της βιολογικής γεωργίας σύµφωνα µε τον Καν. (ΕΚ) 834/2007 τα αγροτεµάχια µε τις καλλιέργειες που επιθυµούν για µια πενταετία και έχουν συνάψει συµβόλαιο µε εγκεκριµένο Οργανισµό Πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων.

Οι επιλέξιµες εκτάσεις που έστω και ένα τµήµα τους βρίσκεται σε προστατευόµενη περιοχή (περιοχές NATURA, θεσµοθετηµένες περιοχές εθνικών πάρκων) εντάσσονται κατά προτεραιότητα στο µέτρο.

Οι υπόλοιπες εκµεταλλεύσεις κατατάσσονται µε βάση κριτήρια επιλογής όπως:
-Επαγγελµατίας αγρότης.

-νέοι ηλικιακά και «νέοι γεωργοί µε την έννοια του Υποµέτρου 6.1 του ΠΑΑ 2014-2020.

-Οµάδες φυσικών προσώπων ή νοµικών προσώπων.

-παραγωγοί βιολογικών ζωοτροφών.

-παραγωγοί ΠΟΠ, ΠΓΕ, Παραδοσιακών Προϊόντων.

-µόνιµοι κάτοικοι του ∆ήµου που βρίσκεται η έδρα της εκµετάλλευσης.

-Εκµεταλλεύσεις που βρίσκονται στα νησιά (µε εξαίρεση την Κρήτη και Εύβοια).
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση

organiclife.gr | 2019 | βιολογικά προϊόντα | Sitemap | Don`t panic, live... Organic !!! 
Organic Life. Οδηγός αγοράς βιολογικών προϊόντων και εναλλακτικών θεραπειών
 
Η ιστοσελίδα, χρησιμοποιεί cookies, με σκοπό την ομαλή λειτουργία της. 
............................................................................................................................................
Σημ.: Ολα τα άρθρα υγείας και λοιπές αναρτήσεις που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα, έχουν καθαρά και μόνον ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δε μπορούν να αντικαταστήσουν τη συμβουλή του ιατρού σας.